Zoek in de site...

Opleidingscommissies

Een opleidingscommissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de decaan en de onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs en de opleidingen. De commissie vergadert daartoe zo vaak als zij nodig acht. Wanneer een advies van de commissie niet wordt overgenomen, wordt het afwijkende besluit met redenen omkleed. De opleidingscommissie kan dan om heroverweging van het besluit vragen.

FNWI heeft de volgende opleidingscommissies:

  • Biowetenschappen
  • Informatica en Informatiekunde
  • Moleculaire Levenswetenschappen
  • Natuurwetenschappen
  • Natuur- en Sterrenkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde

Studenten kunnen meer informatie vinden over de opleidingscommissie via het intranet voor studenten.
Medewerkers kunnen meer informatie vinden over de opleidingscommissie via het intranet voor medewerkers.