Zoek in de site...

Faculteitsbureau

Het Faculteitsbureau verzorgt de directe ondersteuning van het Faculteitsbestuur en het bestuurlijke proces van de faculteit op beleidsmatig, administratief, juridisch, organisatorisch en informatief gebied. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Ondersteuning decaan en directeur bedrijfsvoering
 • Secretariaat Faculteitsbestuur (FB)
 • Secretariaat Onderzoeksdirecteurenoverleg (ODO)
 • Secretariaat Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)
 • Benoemingen hoogleraren, UHDs en UDs
 • Beleidsadvisering algemeen
 • ARBO-beleid
 • Opstellen en beoordelen contracten
 • Juridisch advies
 • Genderbeleid
 • Promotietraject / Hora Finita  (horafinita@science.ru.nl)
 • Documentaire informatie voorziening  / MyCorsa (dbiv@science.ru.nl)

Het Faculteitsbureau onderhoudt nauwe contacten met de instituten en ondersteunende diensten van de faculteit; het college van bestuur, de andere faculteiten en de centrale diensten van de universiteit; en met zusterfaculteiten en andere externe partners.

Hier vindt u details over bij welke medewerker van het Faculteitsbureau u voor welke zaken terecht kunt.


Postadres

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen

Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen
Huygensgebouw (2e verdieping)