Zoek in de site...

Medewerkers

In het overzicht hieronder vindt u details over de medewerkers van het faculteitsbureau en voor welke zaken u bij hen terecht kunt.

Jacqueline Hulst, hoofd faculteitsbureau

 • Secretaris Faculteitsbestuur
 • Secretaris Onderzoeksdirecteurenoverleg
 • Strategisch Plan, Leerstoelenplan, Bestuurlijke agenda
 • Benoemingen vicedecanen en directeuren, leden examencommissies, leden opleidingscommissies, opleidingscoördinatoren

Ma, di, wo, do, vr
HG. 02.045
(024-36) 52111
jacqueline.hulst@ru.nl

Jacqueline

Jan-Jetze Zijlstra, adjunct secretaris

 • Benoemingen UD/UHD/HGL
 • Secretariaat FGV
 • Voordrachten onderscheidingen, prijzen, etc.
 • Beheer Metis, JIVE
 • Jaarverslagen en begrotingsteksten
 • Management informatie

Ma, di, do
HG. 02.047
(024-36) 52246
janjetze.zijlstra@ru.nl

Jan-Jetze

Marvin Gerritsen, jurist

 • Opstellen en beoordelen van contracten en overige juridische documenten
 • Verlenen van juridisch advies, waaronder advies over intellectueel eigendom (IP), wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingen
 • Ondersteunen bij contractsonderhandelingen
 • Informeren over en implementeren van juridisch relevante ontwikkelingen, waaronder nieuwe wet- en regelgeving

Ma, di, wo, do, vr
HG. 02.049
(024-36) 52546 marvin.gerritsen@ru.nl

Jan Maas, jurist

 • Opstellen en beoordelen van contracten en overige juridische documenten
 • Verlenen van juridisch advies, waaronder advies over intellectueel eigendom (IP), wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingen
 • Ondersteunen bij contractsonderhandelingen
 • Informeren over en implementeren van juridisch relevante ontwikkelingen, waaronder nieuwe wet- en regelgeving
 • Lid Ethische toetsingscommissie

Ma, di, wo, do, vr
HG. 02.049
(024-36) 52591
jan.maas@ru.nl

Jan

Mariëlle Nelemans, coördinator Arbo, Milieu en Welzijn

 • Beleid t.a.v. Arbo, Milieu/Duurzaamheid en Welzijn
 • PAM-netwerk, functionele aansturing PAM-mers
 • Organiseren van voorlichting, bijscholing en workshops voor PAM-mers, vertrouwenspersonen, duurzaamheidsagenda en werkdruk
 • Coördineren risico-inventarisatie en -evaluaties
 • Secretaris klantoverleg FNWI en AMD
 • Secretaris commissie vertrouwenspersonen

Ma, di, wo, do, vr
HG. 02.543
(024-36) 52367
marielle.nelemans@ru.nl

Mariëlle

Inge van Uum,
Coördinator Arbo, Milieu en Welzijn

 • Beleid t.a.v. Arbo, Milieu/Duurzaamheid en Welzijn
 • PAM-netwerk, functionele aansturing PAM-mers
 • Organiseren van voorlichting, bijscholing en workshops voor PAM-mers, vertrouwenspersonen, duurzaamheidsagenda en werkdruk
 • Coördineren risico-inventarisatie en -evaluaties

ma, di, do, vr
HG02.543
inge.vanuum@ru.nl

Heidi Huber, Beleidsmedewerker voor diversiteit

 • Secretaris Gender- en Diversiteitscommissie
 • Workshop voor benoemings- en adviescommissies

Wo
HG. 02.544
(024-36) 52241
h.huber@ru.nl

Paul Deimann,
Privacy Officer

 • Advies en ondersteuning rondom AVG-(privacy)wetgeving
 • Beleid en coordinatie informatieveiligheid
 • Controle en Registratie (beveiligingsincidenten, datalek, IT-audits)
 • Communicatie & Voorlichting
 • Ondersteunen bij opstellen Verwerkersovereenkomsten en risico analyses (DPIA)
 • Opstellen van Register Verwerkingen.
 • Rapportage over Informatieveiligheid en Privacy aan Faculteitsbestuur

Ma, di, wo, do
HG02.047
Tel. (024-36)53833
Paul.deimann@ru.nl

Joke Noorderwerf, managementassistente

 • Ondersteuning decaan

Ma, di, wo, do, vr
HG. 02.042
(024-36) 52895
joke.noorderwerf@ru.nl

Joke N.

Jolanda Lieskamp, managementassistente

 • Ondersteuning directeur bedrijfsvoering
 • Secretaris Managing directorsoverleg
 • Secretaris Stafhoofdenoverleg

Ma, di, do, vr
HG. 02.042
(024-36) 52897
jolanda.lieskamp@ru.nl

Jolanda

Hanneke Klerkx, managementassistente

 • Ondersteuning secretaris en  adjunct secretaris
 • Afdelingssecretariaat
 • Beheer RBS
 • Facultaire coördinator promotietrajecten (achterwacht)

Ma, di, wo, do, vr
HG. 02.042
(024-36) 52896
hanneke.klerkx@ru.nl

Hanneke

Lolita Ernst, facultaire coördinator promotietrajecten

 • Centrale toelatingen FNWI promovendi
 • Manuscript, promotie- en cum laude Commissies
 • Aanspreekpunt (co) promotoren, promovendie en pedel
 • Rapportage promoties
 • Handhaving RU promotiereglement

Ma, di, do, vr
HG. 2.544
(024-36) 53342
l.ernst@science.ru.nl
horafinita@science.ru.nl

Lolita

Joke Heenk, medewerker documentaire en bestuurlijke informatie voorziening

 • Beheer Corsa/MyCorsaNxt/Xential
 • Inschrijven post faculteitsbestuur ()
 • Registratie, dossiervorming en ontsluiting & informatievoorziening
 • Beheer contractenarchief juristen
 • Beheer dynamisch en semi-statisch archief

Di, wo, do
HG. 02.049
(024-36) 52253
joke.heenk@ru.nl

dbiv@science.ru.nl

Joke