Zoek in de site...

Finance and Control

De afdeling Finance and Control (F&C) biedt financiële en economische ondersteuning aan het faculteitsbestuur, instituten, en afdelingen van de Faculteit der NWI. Deze ondersteuning is zowel beleidsmatig als adviserend van aard.

Medewerkers van FNWI kunnen hier meer informatie vinden over de afdeling F&C.