Zoek in de site...

Systematiek ruimtenummering Huygensgebouw.

Ruimtenummering Huygensgebouw

Voor de ruimtenummering in het Huygensgebouw is de structuur van het gebouw gekozen als uitgangspunt.

De eerste twee cijfers geven de bouwlaag aan. Gekozen is voor twee cijfers om ook de ondergrondse lagen (kelders[-1] en tunnel[-2]) te kunnen aangeven.


De verschillende vleugels aan de centrale straat [0] zijn genummerd van zuid naar noord als huizen in een straat oneven aan de westzijde en even aan de oostzijde. Het nummer van de vleugel waarin een ruimte ligt geeft het eerste cijfer na de punt in het ruimtenummer.


De laatste twee cijfers in het ruimtenummer zijn gerelateerd aan het bouwstramien waarin de ingang van de ruimte ligt. Ruimtenummers zijn hierdoor niet altijd opeenvolgend omdat een grotere ruimte meerdere bouwstramienen beslaat. De 'ontbrekende' ruimtenummers kunnen worden gebruikt bij een toekomstige wijziging van indeling van de gebouwvleugel.
De afbeelding hieronder geeft een voorbeeld van de gevolgde systematiek.

HG = HuygensgebouwPlattegrond FNWI nld


english