Zoek in de site...

Organisatiestructuur

De faculteit NWI is een van de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit Nijmegen. De faculteit bestaat uit vier onderwijsinstituten, zes onderzoekinstituten, vier bijzondere organisatie-eenheden en een aantal ondersteunende diensten. De algemene leiding van de faculteit is in handen van het faculteitsbestuur.

Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door de Onderdeelcommissie (het facultaire medezeggenschapsorgaan voor medewerkers) en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen ze de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering.

Opleidingscommissies
Voor alle opleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica bestaan opleidingscommissies.

Organogram FNWI (pdf, 135 kB)