Zoek in de site...

Onderzoek insectenstand campus

In oktober 2019 heeft een groep studenten van AGREEn in samenwerking met onderzoekers Nick Hofland en Henk Siepel de insectenstand op de campus van de Radboud Universiteit onderzocht.

Meetlat biodiversiteit

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 'Meetlat biodiversiteit', een hulpmiddel ontwikkeld door IPC Groene Ruimte. De tool bestaat uit vragenlijsten over de conditie van de omgeving zodat gemeten kan worden welke insecten er zouden kunnen leven.

Insectenvallen

Naast de inzet van de Meetlat, zijn er insectenvallen geplaatst op acht verschillende locaties bij de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Wekelijks werden de insecten in de vallen geteld en gedetermineerd.

insectenval op de campus
Insectenval op de campus

Vervolg

Met dit onderzoek heeft de werkgroep in kaart kunnen brengen wat de huidige insectenstand is op de campus.  Op basis van dit wetenschappelijk onderzoek kunnen in de bedrijfsvoering, waaronder de groenvoorziening, de juiste, biodiversiteit-bevorderende maatregelen genomen worden.

Dit is de eerste keer dat de insectenstand op de campus in zijn geheel werd onderzocht. Het is de bedoeling dat het onderzoek na verloop van tijd wordt herhaald.

Meer informatie