Zoek in de site...

Gender- en diversiteitsbeleid

De faculteit vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan het gender- en diversiteitsbeleid en heeft daarom in 2014 een commissie Gender en Diversiteit aangesteld. Deze commissie heeft onder andere advies uitgebracht over hoe de faculteit meer vrouwen kan stimuleren om bij deze faculteit te komen studeren en te werken.

In het genderbeleid zijn hiervoor een aantal actiepunten beschreven die daarvoor moeten zorgdragen, onder andere; meer vrouwen in sollicitatiecommissies, een premie van 50.000 euro om het onderzoek tijdens zwangerschapsverlof door te laten gaan en targets voor het behalen van een bepaald percentage vrouwelijke onderzoekers in de faculteit.

Het beleid is opgesteld voor 2016 - 2020. Wilt u meer weten over het genderbeleid? Download hier het beleid (pdf, 558 kB) (deze is in het Engels beschikbaar).

U kunt meer informatie vinden over de commissie en hun acties op de Engelse website.