Zoek in de site...

Geschiedenis van de Nijmeegse bètafaculteit

De  Nijmeegse Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) werd in 1957 opgericht. Landelijk werd de nieuwe faculteit gezien als versterking van de bèta-kennis­infrastructuur die zeer gewenst werd in het kader van de naoorlogse industriële ontwikkeling van Nederland.

dva_huygens_7361

Aanvankelijk groeide de faculteit snel. Echter, in de jaren tachtig en negentig liep de instroom van studenten terug maar kwam de faculteit door de inzet van het zogenaamde ‘Nijmeegse model’ op spectaculaire wijze weer uit het slop. Ook in het onderzoek is de faculteit bijzonder succesvol. De faculteit is sinds 2007 gehuisvest in het Huygensgebouw en in enkele gebouwen daaromheen.

Lees hieronder het uitgebreide verhaal over de kleurrijke geschiedenis van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

De jaren 60

Na de oprichting in 1957 werd de faculteit in de jaren 60 verder uitgebouwd volgens in die tijd moderne inzichten, waarbij onderzoek en onderwijs niet meer werden beoefend in autonome laboratoria met de hoogleraar als spil, maar in een organisatie waarbij grootschalige onderzoeksfaciliteiten, de huisvesting en alle ondersteunende diensten gezamenlijk werden ingericht, wat de kwaliteit en efficiëntie ten goede kwam.

De verwachtingen en ambities waren hoog en de faculteit groeide in deze periode snel. Aanvankelijk bestond FNWI uit de disciplines wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie; later kwamen hier nog informatica en sterrenkunde bij.

dva_science_library_3970

Succesvol verwerven onderzoeksgelden

Al in de jaren 60 zag de faculteit zich geconfronteerd met de gevolgen van landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs, terwijl de opbouw nog gaande was. Niettemin bereikte de faculteit goede resultaten in het opleiden van studenten en in het doen van onderzoek. Ook omdat er door de snelle groei van de studentenaantallen weinig tijd voor onderzoek dreigde over te blijven, zette de faculteit krachtig in op het verwerven van onderzoeksgeld uit de tweede en derde geldstroom. Dat bleek al spoedig zeer succesvol - en dat is in de loop der jaren alleen maar versterkt.

Inmiddels verwerft de faculteit evenveel geld uit overige geldstromen als het van de rijksoverheid in de eerste geldstroom ontvangt. De concentratie op een beperkt aantal onderzoeks­terreinen onder leiding van excellente wetenschappers en de samenwerking van onderzoekers in multidisciplinair ingerichte onderzoeksinstituten hebben een belangrijke rol gespeeld in de successen op het gebied van onderwijs en onderzoek en de succesvolle acquisitie van externe middelen.

Roerige jaren '80 en '90

De ontwikkeling van de studentenaantallen verliep daarentegen enige tijd minder succesvol: in de jaren 80 en 90 liep de instroom, in lijn met de landelijke trend, gestaag terug en eind jaren 90 stond de toekomst van de faculteit zelfs even op het spel, mede omdat in diezelfde tijd een beslissing moest worden genomen over nieuwbouw voor de faculteit, aangezien de bestaande gebouwen niet meer voldeden. De faculteit ontwikkelde als reactie hierop een strategie om meer studenten aan te trekken, gebaseerd op intensieve relaties met het VWO en de arbeidsmarkt, brede bacheloropleidingen, moderne activerende didactiek en koppeling van haar opleidingsprogramma’s aan zowel het sterke onderzoeksprofiel van FNWI als aan het maatschappelijk beroepsperspectief van bèta’s. Dit model bleek zeer effectief: de instroom in onze opleidingen steeg spectaculair, van 200 eerstejaars­studenten in 1998 naar 600 in 2013. De afgelopen jaren is de instroom gestabiliseerd.

Het Nijmeegse model

Dit zogeheten Nijmeegs model heeft inmiddels nationaal en internationaal erkenning verworven als ‘good practice’ voor de bevordering van de instroom in en de innovatie van opleidingen. Sinds 2007 is de faculteit gehuisvest in het prachtige Huygensgebouw met een open structuur die interacties tussen studenten en stafleden stimuleert. De forse groei van studenten en stafleden heeft er toe geleid dat enkele onderdelen van de faculteit in direct naast het Huygensgebouw gelegen gebouwen zijn gehuisvest.