Zoek in de site...

Missie en visie

Onze missie is het verleggen van de grenzen van wetenschappelijke kennis door uitstekend onderwijs en baanbrekend onderzoek. Hiermee nemen we als een toonaangevende faculteit der NWI onze verantwoordelijkheid als de spil in het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.

Download ons Strategisch Plan 2021-2025: Science with Impact (Engelstalig) (pdf, 2,5 MB)

Cover_strategicplan

Good science

‘Good science’ past bij ons. We geven hier vorm aan door wetenschap te bedrijven op het hoogste niveau, welke zowel academisch en sociaal robuust is en wordt uitgevoerd op basis van de principes van open science. ‘Good science’ kan alleen worden bereikt als iedereen zich inzet, zowel individueel als in een team. Het is het resultaat van de verscheidenheid aan kennis en de veelzijdigheid aan aanpakken.

Onderzoek

Door ons onderzoek komen wij tot creatieve oplossingen voor de uitdagingen, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, die de komende decennia zullen ontstaan. Daarom zoeken wij, als een gemeenschap van onderzoekers, studenten en ondersteunende collega’s, een nauwe verbinding met onze omgeving, zowel lokaal als internationaal.

Onderwijs

Het is ons streven om expertise, kennis, en de principes waar wij voor staan te delen met onze studenten via onderwijs. Daardoor kunnen zij hun grenzen op een academisch en wetenschappelijk vlak verleggen, en zichzelf ontwikkelen in een internationale en diverse omgeving. We bieden ze wetenschappelijke kennis van het hoogste niveau en een rijke leeromgeving die gebaseerd is op verschillende methodes.

Onze studenten verlaten de universiteit als een nieuwe generatie professionele onderzoekers en als jonge academische professionals die er klaar voor zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij van morgen.

Download ons Strategisch Plan 2021-2025: Science with Impact (Engelstalig) (pdf, 2,5 MB)