Taken van een Instituutassessor

De Faculteit der Natuurwetenschappen heeft zeven opleidingen, verdeeld over vier instituten. In totaal zijn er zeven Instituut Assessoren, één voor elke opleiding.De instituten zijn

  • Onderwijsinstituut Biowetenschappen
  • Onderwijsinstituut Wiskunde, Natuur-en Sterrenkunde (WiNST)
  • Onderwijsinstituut Informatica & Informatiekunde (I&I)
  • Onderwijsinstituut Moleculaire Wetenschappen (MW)

De Instituut Assessor heeft een adviserende functie binnen het Onderwijsinstituut, waar hij de studenten van zijn specifieke studie vertegenwoordigt. Daarnaast vormt de Instituut Assessor de brug tussen het Onderwijsinstituut en de opleidingscommissie van hun opleiding.

Bijeenkomst Onderwijsinstituut
De Instituut Assessor woont de regelmatige vergaderingen van het Onderwijsinstituut bij. Hier bespreken de onderwijsdirecteur, de opleidingscoördinatoren, de onderwijscoördinator en de Instituut Assessor(en) onderwijsgerelateerde onderwerpen binnen hun instituut. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van studenten tijdens colleges op de campus, de algehele opzet of het programma aan onderwijsprijzen.

Studenten Opleidingscommissie Vergadering
De Instituut Assessor staat in nauw contact met de Opleidingscommissies van het instituut. Daarom woont de Instituut Assessor de regelmatige vergaderingen van de Opleidingscommissie bij om klachten van studenten, evaluaties van cursussen en andere programma-gerelateerde onderwerpen te bespreken. De Instituut Assessor heeft een adviserende functie tijdens deze vergaderingen, maar wordt beschouwd als een volwaardig lid. Indien nodig ondersteunt de Instituut Assessor de Opleidingscommissie als extra lid.

Opleidingscommissie Vergadering
De Opleidingscommissie vergadering is een vergadering tussen de staf- en studentleden van de Opleidingscommissie, de Instituut Assessor en een notulist. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de cursusevaluaties, de planning van het programma en klachten van studenten, waarbij ondersteuning van stafleden gewenst is. Ook de Onderwijs- en Examenregeling (OER) wordt in deze vergadering jaarlijks geëvalueerd. Aan het begin van dit herzieningsproces kan de Instituut Assessor wijzigingen en/of nieuwe artikelen voorstellen. Gedurende het gehele proces staat de Instituut Assessor de opleidingscommissie bij.

Brede Overleg (BO)
Het Brede Overleg is een vergadering tussen alle studentenvertegenwoordigers van de Faculteit der Natuurwetenschappen onder voorzitterschap van de Facultaire Studentenraad, die elke zes weken plaatsvindt. Het Brede Overleg wordt bijgewoond door de Facultaire Studentenraad, de Opleidingscommissies, de Instituut Assessoren, de studentleden van de Onderwijsbeleid Commissie, een vertegenwoordiger van de Universitaire Studentenraad en de Studentassessor. Tijdens deze vergadering worden faculteitsbrede onderwerpen besproken en worden de Opleidingscommissies geïnformeerd over zaken die spelen binnen de faculteit.

College van Instituutsassessoren
Voorafgaand aan elke maandelijkse OBC-vergadering komen de OBC-studenten bijeen met de Instituutassessoren, een vertegenwoordiger van de Facultaire Studentenraad en de Studentassessor, die tevens de voorzitter van de vergadering is. Zij bespreken de onderwerpen van de komende OBC-vergadering die relevant zijn voor alle instituten, bijvoorbeeld het nieuwe Bring your Own Device-beleid of de livestream apparatuur. Ook wordt de situatie in de verschillende onderwijsinstellingen besproken en kunnen de Instituut Assessoren ideeën en problemen uitwisselen.