Je kunt leren van de dingen die "achter de schermen" gebeuren

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Jordy. Dit jaar ben ik studentlid van de Onderwijsbeleidscommissie. Ik ben 24 jaar oud en bezig met mijn master in Medische Biologie.

Waarom heb je ervoor gekozen om studentlid te worden van de Onderwijsbeleidscommissie?
Ik was al behoorlijk betrokken bij de medezeggenschap in mijn eerdere carrière. Ik heb twee jaar in de Opleidingscommissie gezeten, en ik was bestuurslid van een studievereniging, waar ik verantwoordelijk was voor het studie- en onderwijs gedeelte; dus ik was hier al behoorlijk in geïnteresseerd. Ik ben gestopt als lid van de Opleidingscommissie en in dat jaar miste ik de medezeggenschap een beetje. Toen begon ik na te denken over dingen die ik kon doen die niet de OLC waren. Ik heb overwogen om lid te worden van de Facultaire Studentenraad, maar toen kwam ik achter dat de Onderwijsbeleidscommissie bestond. Die is minder bekend en je moet er vanaf weten om te beseffen dat het er is. Ik was nogal geïntrigeerd door de commissie. Ik vond de Opleidingscommissie een goede commissie, maar zij opereert meer aan de onderkant van de hiërarchie. Ik zou zeggen dat de OBC meer aan de hogere kant van de hiërarchie zit, omdat je meer invloed kunt uitoefenen. Als studentlid kun je echt meedenken over onderwijs en beleid. Dat trok me aan, en toen heb ik contact opgenomen met een van de toenmalige OLC studenten, die ik kende. Ik stelde haar wat vragen en zei dat ik graag lid wilde worden.

Je zei dat je al eerder ervaring had binnen de medezeggenschap, is dat een voorwaarde om lid te worden van de Onderwijsbeleidscommissie?
Nee, zeker niet. Ik denk dat het meestal zo is dat mensen die al eerder iets hebben gedaan binnen de medezeggenschap in de OBC terechtkomen, gewoon omdat die minder bekend is. Maar je hoeft echt geen ervaring te hebben. Iedereen is welkom. Ook als je nu eerstejaars bent, die volgend jaar OBC student wilt worden, is dat helemaal prima.

Hoe combineer je de OBC met je reguliere studie?
Het is niet zo heel veel werk, dus daarom kan ik het op dit moment goed combineren met mijn stage. Je hebt elke maand één vergadering van twee uur, dat is de hoofd vergadering van de OBC. Daarnaast heb je nog een paar vergaderingen en moet je de documenten van tevoren voorbereiden. Dus eigenlijk werk je in de week van de OBC-vergadering zelf zo'n 5,5 of 6 uur, maar in de andere weken hoef je nauwelijks tijd te besteden.

Kun je invloed uitoefenen op het beleid dat wordt gemaakt, en kun je misschien een voorbeeld noemen waar je met succes invloed hebt gehad?
Ja, zoals de naam al zegt houdt de Onderwijsbeleidscommissie zich bezig met beleid dat op dit moment wordt gemaakt, of met het geven van feedback over discrepanties of onduidelijkheden in het huidige beleid. Een voorbeeld waar we het dit jaar over hadden is Bring your Own Device. Dit is een beleid dat de faculteit zou willen invoeren, waarbij studenten worden aangemoedigd om op hun eigen apparaten te werken in plaats van op de computers die op de universiteit aanwezig zijn. Het is duidelijk dat dit veel studenten zal treffen en dat niet iedereen dit even leuk vindt. We hebben dus veel gepraat over de vraag of het gaat gebeuren, en zo ja, hoe het gaat gebeuren, en wat compromissen zouden kunnen zijn. Aan het begin van het jaar hebben we ook veel gesproken over Corona, de livestreams en over de vraag of we het onderwijs weer puur fysiek moeten maken, of dat de optie voor hybride onderwijs er altijd moet blijven. Mijn rol in deze discussies is het vertegenwoordigen van de mening van de studenten. Daarbij worden we ook ondersteund door de studentassessor.

Werken de OBC studenten ook samen met andere medezeggenschapsorganen?
Ja. Soms werken we samen met de Facultaire Studentenraad en schuiven we aan bij hun vergaderingen. We werken ook samen met de Instituutassessoren. Elk instituut heeft zijn eigen Assessor, en eens per maand hebben we ook een vergadering met hen, waar we hen bijpraten en hen vragen wat er in elk instituut gebeurt.

Welke soft skills heb je het meest verbeterd tijdens je jaar als OBC student?
Ik heb het meest geleerd over hoe je de vibe kunt aanvoelen, en wat de mening is van de andere leden van de commissie. Ook moet je, als je een andere mening hebt, die op een diplomatieke manier naar voren brengen, wat ik wel leuk vind.

Ik heb van de studentassessor gehoord dat jullie nog geen opvolgers hebben gevonden. Heb je een boodschap voor studenten die nog twijfelen of ze de volgende OBC student willen worden?
Persoonlijk denk ik dat het heel leuk is om te doen en dat je er veel van kunt leren. Ik denk dat het heel leuk is om te vergaderen met de "hogere mensen" zeg maar; dus bijvoorbeeld de onderwijsdirecteuren van elk instituut, die ook aanwezig zijn tijdens de OBC vergadering. Het is erg leuk om hen op een andere manier te leren kennen. Eigenlijk zijn het ook maar mensen en ze zijn heel leuk om mee te praten. Je ziet ook echt dat ze je mening waarderen in die vergaderingen, dus dat is leuk, maar het is ook gewoon goed om studenten te vertegenwoordigen en dat je daadwerkelijk invloed kan hebben op het beleid. Het is leuk om te leren van de dingen die "achter de schermen" gebeuren. Daarnaast is de werkdruk goed te doen. Ik denk dat lid worden van de OBC zeker iets is wat je moet overwegen als je overweegt om in de medezeggenschap te werken.