Taken van de Onderwijsbeleidscommissie

De Onderwijsbeleid Commissie wordt gevormd door twee Onderwijsbeleid Committee (OBC) studenten, een secretaris, de onderwijsdirecteuren van de instituten, de Student Assessor, de vicedecaan Onderwijs, het hoofd van het Onderwijscentrum, en de beleidsmakers van de faculteit. Hun belangrijkste doel is het bespreken van vragen over het bestaande onderwijsbeleid en het geven van advies over nieuw beleid, bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregeling, studenten welzijn en verschillende soorten examenmethodes. De belangrijkste taak van de OBC-studenten is het bijwonen van de OBC-vergaderingen en het vertegenwoordigen van de mening van de studenten van onze faculteit.

Onderwijsbeleid Committee
De vergadering van de Onderwijsbeleid Commissie wordt voorgezeten door de Vicedecaan Onderwijs en bijgewoond door alle leden van de Onderwijsbeleid Committee, dit één keer per maand. De agendapunten gaan over onderwijsbeleid, denk aan examenregels of het nieuwe Bring your Own Device (BYOD) beleid. De taak van de OBC-studenten is om input te leveren op bestaand en nieuw beleid vanuit het perspectief van de studenten.

Voorvergadering Onderwijsbeleid Committee
Voorafgaand aan de OBC-vergaderingen vergaderen de OBC-studenten met de Studentassessor en bespreken ze de agenda van de OBC-vergadering. Het doel van deze vergadering is om een advies te vormen dat de studenten vertegenwoordigt en om de zorgen van de studenten aan te pakken. Bovendien wordt een agenda voor het College van Instituut Assessoren (zie hieronder) vastgesteld.

College van Instituut Assessoren
Voorafgaand aan elke maandelijkse OBC-vergadering komen de OBC-studenten bij een met de Instituut Assessoren, een vertegenwoordiger van de Facultaire Studentenraad en de Studentassessor, die tevens de voorzitter van de vergadering is. Ze bespreken de onderwerpen van de komende OBC-vergadering die relevant zijn voor alle instituten, bijvoorbeeld het nieuwe Bring your Own Device-beleid. Het belangrijkste doel van de vergadering is zowel om te brainstormen en input te krijgen over de onderwerpen als om de Instituut Assessoren te informeren over recente ontwikkelingen. Daarnaast krijgen de Studentassessor en de vertegenwoordiger van de FSR een overzicht van faculteitsbrede problemen.

Breed Overleg (BO)
De Brede Vergadering is een vergadering van alle studentenvertegenwoordigers van de Faculteit der Natuurwetenschappen onder voorzitterschap van de Facultaire Studentenraad, die elke zes weken plaatsvindt. Het Brede Overleg wordt bijgewoond door de Facultaire Studentenraad, de Opleidingscommissies, de Instituut Assessoren, de studentleden van de Onderwijsbeleid Committee, een vertegenwoordiger van de Universitaire Studentenraad en de Student Assessor. Tijdens deze vergadering worden faculteitsbrede onderwerpen besproken en worden de Opleidingscommissies geïnformeerd over zaken die spelen binnen de faculteit.

Wekelijkse FSR-vergadering
Indien nodig wonen de OBC-studenten de wekelijkse vergadering van de Facultaire Studentenraad bij. Tijdens deze vergadering geven de OBC-studenten een update over de aspecten van de laatste OBC-vergadering die relevant zijn voor de FSR.