Mijn eigen mening in te kunnen brengen is het beste deel

05/05/2022

Nadia is een internationale derdejaars bachelor studente Informatica en de vice voorzitter van de opleidingscommissie van haar studie in het jaar 21/22. In dit interview gaat ze in op haar ervaringen als OLC-lid, het belang van een OLC in het algemeen en brengt ze een aantal boodschappen over aan studenten die geïnteresseerd zijn om lid te worden van een OLC.

IMG_6945

Waarom heb je besloten om lid te worden van de opleidingscommissie voor Informatica?
In het algemeen is de grootste motivatie voor mij het feit dat studenten hun medestudenten kunnen vertegenwoordigen in besluitvormingsprocessen. Het zijn niet alleen de docenten die beslissen, maar jij neemt actief deel en beslist wat het beste is voor de studenten. Persoonlijk vind ik het erg leuk dat ik als internationale student kan helpen om het programma nog gastvrijer te maken voor internationale studenten. Ik word een deel van de organisatie en kan studeren beter maken voor de mensen om mij heen.

Je sprak net over bepaalde beslissingen, bij wat voor soort beslissingen ben je betrokken?
Elk jaar wordt bijvoorbeeld het studieprogramma besproken binnen de OLC. Jij als lid kunt meekijken naar dit programma en kunt je zorgen uiten. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de werkdruk misschien niet gelijk verdeeld is of dat de kwaliteit van het onderwijs te wensen overlaat. De OLC bekijkt ook de cursussen en beslist of een cursus verbeterd moet worden of niet. Of zelfs dingen als het handhaven van gendergelijkheid binnen het programma, bijvoorbeeld het maken van evenementen daarvoor. We mogen stemmen over en worden betrokken bij veel verschillende dingen, wat erg leuk is.

Voor de herziening van cursussen is een OLC afhankelijk van de cursusevaluaties. Hoe verloopt dit proces?

In principe vullen studenten na afloop van een tentamen een vakevaluatie-enquête in en sinds dit jaar houdt de OLC ook inloopsessies. Tijdens deze sessies praten we met de studenten over hoe de cursus is verlopen. Dus letterlijk alle feedback die we gebruiken om de cursussen te evalueren komt rechtstreeks van de studenten. De docenten zelf schrijven een docentenevaluatie waarin ze reageren op de feedback van de studenten en voorstellen doen om de cursus te verbeteren. De OLC bekijkt zowel de evaluatie van de docenten als die van de studenten en beslist of het antwoord van de docent een adequaat antwoord is en of hij echt de intentie toont om volgend jaar problemen te verbeteren. Natuurlijk hebben wij als studenten ook veel van de cursussen gevolgd, ik denk dat deze persoonlijke ervaring ook helpt.

Dus je kunt ook je eigen mening inbrengen?
Ja, dat is het beste deel! (lacht)

Leuk om te horen! Wat is de persoonlijke vaardigheid die je het meest hebt verbeterd tijdens je jaar als OLC-lid?
Mijn diplomatieke vaardigheden, dat wil zeggen om dingen op een meer 'politiek correcte' manier te zeggen. Je hebt te maken met docenten en je vertegenwoordigt studenten, dus je kunt niet zomaar zeggen: "Deze cursus was klote".  Je moet diplomatieker zijn in de manier waarop je dingen formuleert. En omdat ik vicevoorzitter ben, heb ik ook geleerd beter met mijn tijd om te gaan en mezelf te organiseren, want ik moet vergaderingen bijwonen, datumprikkers invullen, de inloopsessie organiseren... Dus deel uitmaken van een OLC draagt echt bij tot je persoonlijke groei en je soft skills.

Wat zijn volgens jou de persoonlijkheidskenmerken van een goed PC-lid? Wat moet je meebrengen of wat moet je bereid zijn om te leren?
Het mooie is dat er geen vereisten zijn. Je moet echter wel bereid zijn om te leren hoe je met mensen moet praten en hoe je met mensen moet samenwerken. (sarcastisch) Als een ander lid van de PC iets zegt wat je niet bevalt, moet je niet zomaar de kamer uitlopen. Je moet kunnen communiceren en ook verantwoordelijk zijn. We hebben zeer strikte deadlines en als een cursus vóór die deadline moet worden geëvalueerd, moet je ervoor zorgen dat je de documenten op tijd leest. Wat ook belangrijk is, is dat je daadwerkelijk betrokken bent en een mening hebt. Als iemand een onderwerp aansnijdt en om je mening vraagt, moet je in staat zijn om zowel de algemene mening van de studentenraad over te brengen als ook je eigen mening te hebben, een standpunt in te nemen en te verdedigen.

Je hebt het gehad over je eigen mening geven; heb je het gevoel dat je mening wordt gehoord en kun je een succes noemen dat je tijdens je OLC-jaar hebt gehad doordat je je ergens over hebt uitgesproken?
In de eerste plaats is het niet alleen mijn eigen succes, want we werken in een team van twaalf studenten en docenten. Maar er was een vak waar studenten al een paar jaar problemen mee hadden, maar uiteindelijk hebben we, met de hulp van de onderwijsraad en een van de docenten, dit probleem hopelijk opgelost door ons eigen analoge vak te maken dat we beter kunnen laten aansluiten bij de verwachtingen van onze studenten. We hebben ook een vak gevonden dat niet veel leek bij te dragen aan de ontwikkeling van onze academische vaardigheden, en daarom hebben we eraan gewerkt om het volledig om te vormen. We voeren dus wel degelijk veranderingen door, en dat die veranderingen er komen hangt sterk af van onze feedback.

Geweldig om te horen dat je zo'n impact kon hebben! Is die impact ook je favoriete onderdeel van PC-lid zijn?
Ja, maar ik vind het ook erg leuk om me onder de docenten te mengen. Als je deel uitmaakt van een PC, voel je je net zo belangrijk als zij. Als je naar een les gaat en je ziet die leraar, dan denk je misschien dat hij zoveel boven je staat. Maar in de OLC zit je met hun aan dezelfde tafel en telt jouw stem evenveel als die van hun. Je kunt kwesties op dezelfde manier aan de orde stellen als zij en een echte productieve discussie voeren. Het is heel fijn om je belangrijk te voelen en iets te kunnen inbrengen en zo bij te dragen aan het onderwijs. Dat geeft mij voldoening.

Eerder had je het ook over internationalisering. Heb je een boodschap voor internationale medestudenten, die twijfelen of ze zich wel of niet bij hun OLC moeten aansluiten?
Over het algemeen is de sfeer erg gastvrij voor internationale studenten. Alle docenten spreken Engels, en het is heel fijn om daadwerkelijk studenten in de OLC te hebben die de internationale studenten vertegenwoordigen. Zij weten veel meer over bijvoorbeeld huisvestingsproblemen en andere spanningen waar internationale studenten mee te maken kunnen krijgen, wat van invloed is op hun opleiding. De uiteenlopende persoonlijke ervaring is dus zeer waardevol. Zo is het natuurlijk even belangrijk om Nederlandstalige leden in de OLC te hebben, het evenwicht is belangrijk. Op dit moment zijn er helaas te weinig internationals in de meeste OLC's. Ook zijn er soms nog problemen met de taal van documenten, bijvoorbeeld tijdens het OER-proces, dat van oudsher een Nederlands proces is. Verschillende partijen, bijvoorbeeld de Facultaire Studentenraad, zijn echter bezig om de medezeggenschap van studenten zo laagdrempelig mogelijk te maken voor anderstaligen. Het laten participeren van internationale studenten in de OLC's is een essentiële stap om dit probleem op te lossen.

Hartelijk dank voor je tijd en antwoorden!