Solicitaties - Onderwijsbeleidscommissie

Om lid te worden van de Commissie Onderwijsbeleid kun je contact opnemen met de huidige OBC-studenten via obcstudenten@science.ru.nl. Zij zullen je uitnodigen voor een gesprek met de huidige OBC-studenten en de Studentassessor. Om OBC-student te worden, hoef je geen bijzondere ervaring met studentenmedezeggenschap te hebben.