Verkiezingen - Algemene Informatie

Elk jaar worden er nieuwe leden voor de Facultaire Studentenraad en Opleidingscommissies gekozen. Hieronder vind je de tijdslijn voor de verkiezingen in 2023.

Gedurende het Academisch Jaar
Neem contact op met het medezeggenschapsorgaan waarin je geïnteresseerd bent. Voor meer details kun je kijken naar de informatie die specifiek voor de Facultaire Studentenraad en de Opleidingscommissies met betrekking tot de verkiezingen op deze website staat.

Maandag, 6 Maart - Maandag, 20 Maart
Automatisch wordt elke student ingeschreven in het kiesregister. Dit is nodig om kandidaat te worden en te kunnen stemmen. In de week van 7 maart ontvangen studenten een e-mail, waarin de persoonlijke gegevens die in de kieslijst zijn opgeslagen, worden gecontroleerd op actualiteit. Mocht je inschrijving niet kloppen of heb je geen email ontvangen op je studenten e mailadres neem dan binnen twee weken na verzending van de e-mail contact op met stembureau@ru.nl. Let op: de juistheid van de gegevens is essentieel om kandidaat te kunnen worden en te kunnen stemmen!

Maandag, 8 Mei - Vrijdag, 12 Mei
De medezeggenschapsorganen zullen de kandidaten nomineren. Daartoe krijgen de kandidaten een te ondertekenen kandidaatstellingsformulier door de respectieve organen toegestuurd. De lijst van alle kandidaten wordt samen met de ondertekende formulieren naar het stembureau gestuurd.

Dinsdag, 23 Mei
Bekendmaking van alle kandidaten voor de Facultaire Studentenraden en Opleidingscommissies.

Dinsdag, 30 Mei - Donderdag, 1 Juni
De verkiezingen vinden plaats. Om te stemmen volg je de instructies in de email die je via je studentenmail zou moeten hebben ontvangen, waarin je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de verkiezingen. De stemperiode begint op 30 mei 09.00 uur en eindigt op 1 juni 17.00 uur.

Vrijdag, 2 juni
De uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt. Na de verkiezingen worden de kandidaten persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag.