Micro balance

Twee microbalansen (Sartorius) staan ter beschikking van gebruikers om CN of IRMS monsters af te wegen die al met een kogelmaler fijngemalen zijn tot fijnpoeder. De hoeveelheden materiaal zijn in het bereik 0,1 tot 40 mg. Er dient uiterst schoon gewerkt te worden, helemaal wanneer het gaat om stabiele isotopen monsters. Overleg met de beheerder voor weegattributen en reserveer de balansen tijdig van tevoren via Bookings.

balansen

Let erop dat de twee balansen op twee verschillende locaties staan en dat ze door verschillende personen worden beheerd.


Locatie

Kamer HG01.241 (GI)
Kamer HG01.121 (Experimental Botany)

Assistentie balans HG01.241

Assistentie balans HG01.121

Online reserveren

Bookings (Plan tijdig en in overleg met beheerder)