TOC

De Total Organic Carbon analyzer aanwezig bij de GI faciliteit is een TOC-L CPH/CPN analyzer (Shimadzu). Het kan gebruikt worden om het Koolstof en Stikstof gehalte te meten in vloeistoffen (bijv. rivier- en zeewater) en slib (bijv. van extract van bioreactoren). Meer (pdf, 14 MB) over toepassingen.

TOC

Koolstof meting

TOC staat voor Total Organic Carbon analyzer, een techniek waarbij door middel van verbranding bij hoge temperatuur (720 ºC) katalytische oxidatie plaatsvindt, waarbij alle organische koolstof tot CO2 wordt omgezet. Het CO2 gehalte wordt met een niet dispersieve infrarood sensor gemeten. Gebruik makend van speciale kits en (verdunnings) methodes kunnen met het apparaat koolstofbepalingen uitgevoerd worden over een extreem breed bereik van zuiver drinkwater tot zeewater of slib . Er zijn mogelijkheden om naast TOC ook indirect het aandeel aan IC (= "inorganic carbon") te meten dat afkomstig is van opgelost CO2 en koolstofhoudende zure zouten in het monster.

Stikstofmeting

Door middel van een chemiluminescentie reactie kan tevens het stikstof gehalte in bovenstaande monsters bepaald worden. Shimadzu's TNM-1, de Total Nitrogen Module, kan accuraat en precies een breed bereik aan stikstof meten - Total Nitrogen (TN) van 100ppb tot 4000ppm. Een stikstof-houdend monster wordt verbrand tot NO en NO2. De reactieproducten reageren met ozon tot een geëxciteerde staat van NO2, , dat bij terugkeer naar het grondniveau energie in de vorm van licht uitzendt. De intensiteit van dit uitgezonden licht kan gecorreleerd worden aan de concentratie stikstof.

Algemene monstervoorbereiding

 • De sample flow line diameter is 0,5 mm. Daarom dienen deeltjes groter dan deze afmeting bijvoorbeeld door bezinking verwijderd te worden uit de monsters, om verstoppingen te voorkomen.

 • Let er op of voor de bepaling een gefiltreerd (0,45µm) of ongefilterde monster nodig is

 • Suspensies moeten eerst met een ultra turrax zo fijn mogelijk gemaakt worden; ook dit in overleg met Paul van der Ven.

Types C of N analyses en specifieke monstervoorbereiding

 • TC = Total Carbon: totaal koolstof, dwz alle organische en anorganische koolstof aanwezig in het monster.
  TC monsters: Ongefilterde, homogene (goed gemengde) monsters.
 • TIC= Total Inorganic Carbon: de anorganische koolstof, welke bestaat uit carbonaat, bicarbonaat, en opgelost kooldioxide (CO2).
  TIC monsters: Ongefilterde, homogene (goed gemengde) monsters. Monsters worden voor de eigenlijke analyse aangezuurd en met inert gas "gespurged" om de TIC kwijt te raken.
 • NPOC = Non-Purgeable Organic Carbon = TOC
  NPOC monsters: zie hierboven
 • DOC = Dissolved Organic Carbon: TOC in een gefiltreerde monster.
  DOC monsters:
  monsters vooraf gefiltreerd door 0.45 μm pores
 • POC = Particulate Organic Carbon = SOC = Suspended Organic Carbon: Koolstof aanwezig in deeltjes groter dan 0,5 mm (op onze opstelling)
  Geen POC monsters in onze huidige opstelling
 • TN = Total Nitrogen : totaal stiksof, dwz alle aanwezige stikstof in de monsters
  TN monsters
  : Ongefiltreerde, homogene (goed gemengde) monsters.
 • TON = Total Organic Nitrogen: totaal stikstof in de monsters minus de hoeveelheid NO3, NO2 en NH4 (kan bepaald worden met de auto-analyzers) aanwezig in de monsters.
  TON monsters: Ongefilterde homogene (goed gemengde) monsters
 • DON = Dissolved Organic Nitrogen: totaal stikstof een gefilterd monster minus de NO3, NO2 en NH4 fractie (te bepalen in de auto-analyzers).
  DON monsters: homogene (goed gemengde) monster gefilterd door 0,45µm porieën.

TC_Constituents_nl


Locatie apparatuur

Kamer HG 01.212

Assistentie

Paul van der Ven
Beheerder element en aminozuur analyse
Tel. 024-3652012
p.vanderVen@science.ru.nl
Kamer HG 01.212

Reservering meettijd

Neem ruim op tijd contact op met Paul van der Ven om de ins en outs voor het aanleveren van monsters en voor de meetmethodes te bespreken.

Documentatie

Toepassingen:  Shimadzu TOC application handbook (pdf, 14 MB)