Virtual Classroom Biology

>>> GA DIRECT NAAR DE VCBIO

vcbi logo

De "Virtual Classroom Biologie" (vcbio) is een onderwijssite van de Radboud Universiteit Nijmegen, speciaal bedoeld voor middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn in biologie. De site biedt op maat ontwikkeld onderwijsmateriaal dat gebruikt wordt in de opleidingen Biowetenschappen. Dit materiaal leent zich ook voor gebruik in biologielessen op school, in profielwerkstukken en bij practica. Daarnaast worden er onder "Kijk met studenten mee" wat indrukken weergegeven van het leven van een Biologie-studenten in Nijmegen.

Menuonderdelen

Honderden microscopische preparaten (Meer...)
PlaatjesgalerijDe Plaatjesgalerij laat meer dan 500 opnamen zien (met labels en uitleg in het Nederlands en het Engels) van microscopische preparaten van planten en dieren. Je kunt dezelfde preparaten  bekijken als welke de biologiestudenten gedurende practica bestuderen.

Elektronenmicroscoop in actie (Meer...)
ElektronenmicroscoopVoorbeelden van toepassingen van een scanning elektronenmicroscoop. Met behulp van een simulator kun je zelf op ontdekkingstocht uitgaan naar structuren op micro- en nanoschaal in biologische objecten en in onderzoeksmateriaal uit de scheikunde en natuurkunde.


Micro- en nanometer klein objecten zichtbaar maken
EM techniekDankzij gespecialiseerde licht- (meer...), elektronen- (meer...) of atomic force (meer...) microscopen kunnen structuren die (veel) kleiner zijn dan een duizendste millimeter bestudeerd worden. Neem een kijk achter de schermen.

Opfriscursus "Mitose en Meiose" (Meer...)
MitosisBegrippen met betrekking tot de mitose en de meiose worden toegelicht aan de hand van korte teksten, illustraties en links naar video's. Deze stof bedoeld voor zelfstudie maakt deel uit van een opfriscursus voor aankomende biologie studenten.

Landschap en Natuur rond Nijmegen (Meer...)
Natuurlandschap rond NijmegenGeologische krachten hebben de omgeving van Nijmegen gevormd tot een zeer afwisselnd landschap. Rond de universiteitsstad kom je heel verschillende typen natuurgebieden tegen: op de stuwwal heuvels met bos en steile, vochtige dalen, rond Hatert ruige vennen, langs de Waal schilderachtige uiterwaarden en rivierdijken, en bij de Bruuk schrale moerasgronden met zeldzame planten en dieren. In deze reeks ontleend aan de cursus "Biodiversiteit", wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de ecologische kenmerken van een aantal gebieden.

Hooikoorts en sex bij planten: Pollen doet het. (Meer...)
PollenMeer dan 10% van de Nederlandse bevolking lijdt aan hooikoorts, een aandoening veroorzaakt door stuifmeel, ook pollen genoemd. In het multimedia webmodule over "Pollen" wordt aandacht besteed aan de biomedische aspecten rond hooikoorts. Maar de eigenlijke taak van pollenkorrels in de natuur, namelijk de sexuele voortplanting van planten, wordt zeker niet vergeten!

De Microwereld van Bladeren (Meer...)
Microwereld van bladerenNagenoeg al het leven op het vaste land, inclusief dat van de mens, hangt uiteindelijk af van de aanwezigheid van bladeren. In deze webserie duiken we in de microwereld van deze wonderbaarlijke plantendelen en ontdekken we hoe ze ontstaan, groeien, lichtenergie opvangen, zuurstof produceren en meer, en dat zelfs onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Embryologie: "vanzelf" en toch o zo ingewikkeld (Meer...)
EmbryologieHoe prachtig, maar o zo ingewikkeld is de ontwikkeling van bevruchte eicel tot rijp embryo! In dit webmodule volgen we de belangrijkste stappen van de vroege embryologie bij een aantal modeldieren aan de hand van schetsen en foto's van microscopische coupes en hele preparaten.

Stengel ontwikkeling: architectuur op topniveau! (Meer...)
Bouwplan stengelDe stengel is stevig maar ook flexibel en in staat tot groei. Vertakkingen onder verschillende hoeken maken dat bladeren optimaal licht opvangen voor de productie van organisch materiaal en zuurstof. Water en suikers worden door "leidingen" aan en afgevoerd. De ontwikkeling van een stengel blijkt verrassend ingenieus in elkaar te zitten. Kijk maar...

Levenscycli bij wieren en planten (Meer ...)

icon-lifecycles-80x54pxDe levenscycli van bruin-, rood en groenwieren en de verschillende phyla van de landplanten worden kort beschreven aan de hand van schetsen. Het ontstaan van gameten, de bevruchting, en de ontwikkeling van het volwassen organisme wordt door foto's van microscopische preparaten geïllustreerd.


Contact

webmaster van de vcbio (Liesbeth Pierson)
024-3652199 (Nieuw)

Links

Virtual Classroom Biologie (startpagina publieke site):

Levenscycli bij planten

Life cycles in plants