Overige apparatuur/activiteiten

Naast microscopie en elementanalyse biedt het Gemeenschappelijk Instrumentarium technieken aan op het gebied van:

  • Ultracentrifugatie
  • Multiwells-meting
  • Onderwijsmodulen