Voorzieningen voor bestuderen van GMO met lichtmicroscoop

GMO lab for microscopy

De omkeermicroscopen in de kamers HG01.239 en HG01.236 mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor waarnemingen aan levende genetisch gemodificeerde organismen (GMOs) op AP-1 niveau. Alleen bevoegde personen mogen met GMOs aan de microscopen werken. Neem ALTIJD vooraf de regels door met de plaatselijke GMO afgevaardigde (Liesbeth). Zie ook in de kasten gelabeld met GMO in grote letter, de referentieklapper met contactadressen, telefoonnummers en procedures in geval van nood. Meer voorschriften/procedures via AMD site (zie kolom hier rechts).

Tot de voorwaarden voor het werken op AP1 niveau behoren:

 • vervoer het GMO materiaal naar de GMO ruimten van het GI in afgesloten containers
 • ruimte als GMO op AP-1 bestemd aangeven door het bord aan de buitenkant om te draaien
 • het werken met een daarvoor speciaal bestemde labjas
 • de werkruimte wordt schoon en netjes gehouden
 • eten, drinken, roken, het aanwezig zijn van eet- of drinkgerei, het opslaan van voedsel en dranken, het aanbrengen van cosmetica en contactlenzen in de werkruimte zijn verboden en verder hand-gezicht contact wordt vermeden
 • persoonlijke bezittingen waaronder kleding die niet gedragen wordt, zijn buiten de werkruimte opgeborgen
 • deur dicht houden gedurende de werkzaamheden. (De werkruimte is beperkt toegankelijk)
 • voorkom enig verlies van GMO materiaal

  Wanneer de werkzaamheden klaar zijn:
 • handen met zeep wassen (deze ruimten hebben een eigen wasbak), vooraf en achteraf en zonodig tussendoor
 • vul alle registratie gegevens in in het logboek (vergunningen, namen materiaal,ed) in het logbook. Voor het GI van toepassing: IG 15.258 als registratiecode.
 • maak voor de zekerheid alle oppervlakten die met GMO materiaal in aanraking zouden kunnen zijn gekomen schoon met ethanol
 • leg de labjas terug in de daarvoorbestemde zak in de "GMO kast"
 • Draai het AP-1 bord om
 • grondige controle na afloop van de werkzaamheden, alles opruimen en samen de assistente de ruimte vrijgeven.
 • Vervoer alle GMO afval in een afgesloten doos terug naar het eigen lab, waar het in het daarvoor bestemde GMO afvalvat afgevoerd en vervolgens vernietigd kan worden.

Bij Besmetting:

 • besmette oppervlakken of ander besmet materiaal wordt direct gedesinfecteerd
 • Een noodset bevattend een fles met ethanol, tissues, handschoenen en een afsluitbare afvalton is aanwezig in de kast gelabeld GMO
 • assistente meteen waarschuwen
 • zie verdere voorschriften in de klapper in de GMO kast

Locatie AP-1 (GI) ruimten

HG01.239 en HG01.236

Assistentie

Arbo- en Milieudienst (AMD)

De AMD biedt oa advies en begeleiding bij het werken met genetisch gemodificeerde organismen.