Wie is wie

Actuele medewerkers van het GI

 • Olsthoorn, dr. Ing. S.M (Stef)
  Coördinator
  Tel. 024-3652955
  s.olsthoorn@science.ru.nl
  Kamer Mercator III 1.037 (Technocentrum)
  Afwezig op vrijdag
 • Manenschijn, dr. H (Hetty)
  Transmissie en scanning elektronenmicroscopie en EM voorbereiding
  Tel. 024-3652199
  hetty.manenschijn@ru.nl 
  Kamer Huygens 01.222

 • Postma, dr. J.L. (Jelle)
  Lichtmicroscopie, Beeldbewerking 
  Tel. 024-3652199
  j.postma@science.ru.nl
  Kamer Huygens 01.222

 • van der Ven, Ing. P. (Paul)
  Element en aminozuur analyse
  Tel. 024-3652012
  p.vanderVen@science.ru.nl
  Kamer Huygens 01.212
 • Krosse, MSc. S. (Sebastian)
  Onderzoekcentrum B-ware
  Gedetacheerd vanuit B-ware bij het GI
  Per 1 april 2015, 0,2 fte als medewerker van het GI
  Elementanalyse, computerzaken
  s.krosse@b-ware.eu
  Tel. 024-3652257
  Tel. 06-46830651
  Kamer HG01.212

GI-commissie

De leden van de GI-commissie hebben de belangrijke taak het GI te adviseren over de keuze van investeringen in nieuw apparatuur. Ze fungeren als spreekbuis naar het GI toe, niet alleen namens de medewerkers/studenten van de eigen afdeling, maar ook voor de gebruikers en de staf van zusterafdelingen binnen hun instituut. Verder worden de leden van de GI commissie gedurende de jaarlijkse bijeenkomst geïnformeerd over de budgettaire situatie van het GI, het gebruik van apparatuur, eventuele ontwikkelingen binnen de personele bezetting en andere relevante aspecten.

In de huidige (october 2015) GI commissie zitten de volgende medewerkers:

Voormalige medewerkers

 • Janssen, G.J.A. (Geert-Jan)
  Transmissie en scanning elektronenmicroscopie en EM voorbereiding, PAM-er
  gja.Janssen@science.ru.nl
  Alexopoulos, dr. I. (Ioannis)
  Lichtmicroscopen, beeldbewerking en -analyse
  i.alexopoulos@science.ru.nl
 • Pierson, dr. E.S. (Liesbeth) 
  Vroegere medewerker voor lichtmicroscopen, beeldbewerking en -analyse, plate reader, webmaster 
  e.pierson@science.ru.nl
 • Eygensteyn, ing. J. (Jelle)
  Vroegere medewerker voor element en aminozuur analyse
  j.eygensteyn@science.ru.nl
  Van der Gaag, drs. M. (Rien)
  Vroegere medewerker voor chromatografie (HPLC, aminozuur analyse, capillaire electroforese) (gepensioneerd sinds 2009)
 • Derksen, dr. J.W.M. (Jan)
  Voormalige coördinator (gepensioneerd)
 • Geurts, H.P.M. (Huub)
  Voormalige elektronenmicroscopist (gepensioneerd)
 • Op den Camp, dr. H.J.M. (Huub)
  Voormalige coördinator
  Tel. 024-3652657
  h.opdencamp@science.ru.nl
  Afdeling Microbiologie