Zoek in de site...

Bachelorstage

In het tweede jaar bezoek je gedurende het 4e semester de natuur- en sterrenkunde onderzoeksafdelingen. Deze afdelingsbezoeken zijn bedoeld ter oriëntatie op de stage, en ter informatie over het onderzoek dat plaatsvindt op de faculteit.

Tijdens de stage werk je voor 12 ec (equivalent aan twee maanden full time) op een van de theoretische of experimentele afdelingen vallend onder Natuur- en Sterrenkunde. Je schrijft hierover een scriptie, dat door je supervisor beoordeeld wordt en een tweede beoordelaar van een andere afdeling. Bovendien presenteer je de onderzoeksresultaten op het Bachelor Symposium, waarvan er één in de zomer (juni) en één in de winter (december) wordt georganiseerd.

Voor de bachelorstage dien je je in te schrijven in Osiris voor zowel de cursus als het tentamen. Via het systeem SPIB (stage planning, inleveren en beoordeling) krijg je een link naar een planningsformulier die je samen met je begeleider invult. Na voltooiing van de stage stuur je een pdf van je scriptie naar thesissubmission.science.ru.nl, waarna het wordt doorgestuurd met een plagiaatrapport naar de begeleider en tweede beoordelaar. Ook ontvangen zij het beoordelingsformulier en een testimonium voor verwerking van het eindcijfer.

Meer informatie over de Bachelorstage vind je in de studiegids.