Zoek in de site...

Practicum 1a

In kwartaal 1 en 2 worden er bij de vakken Lineaire Mechanica en Rotaties en Periodieke Bewegingen naast hoor- en werkcolleges ook practica gegeven door tutoren. De tutoren zijn natuurkundedocenten op middelbare scholen die extra uitleg geven van de stof en assisteren bij het studeren op de universiteit (studieadvies en mentoring).

Voor Practicum 1a zijn  momenteel de volgende experimenten opgenomen:

Kwartaal 1:

 • Krachtvectoren in de ruimte
 • Eenparig versnelde beweging
 • Lanceren kogel
 • Luchtweerstand
 • Bungeejumping
 • Impuls stoot theorema
 • (In-)elastische botsingen

Kwartaal 2:

 • Het krachtmoment
 • Het traagheidsmoment
 • Behoud van impulsmoment
 • Precessie van een fietswiel
 • Presentatie over eigen gekozen onderwerp
 • Proef van Cavendish
 • Glijdingsmodulus (torsieslinger)

Per experiment wordt een werkblad ingeleverd bij de tutor, die het nakijkt. In totaal mag je maximaal 2x een onvoldoende scoren om te voldoen aan Practicum 1a. Je krijgt verder geen cijfer voor dit practicum.

Meer informatie over Practicum 1a vind je in de studiegids.