Zoek in de site...

Practicum 1b

In het tweede semester begint Practicum 1b met 3 voorcolleges, waarin aan bod komen:

  • Foutenleer
  • Verslaglegging
  • LaTeX (wetenschappelijke tekstverwerker)
  • Een oefenpracticum (de slinger) om bovenstaande onderdelen te oefenen

In de rest van het semester voer je 3 experimenten uit en een LabVIEW practicum:

  • A3: de specifieke lading van het elektron
  • E14: De soortelijke weerstand van NiChroom
  • G1: Staande Geluidsgolven
  • M3: Viscositeit
  • Computerpracticum: LabVIEW (docent: Thieu Asselbergs)

Deze practica worden begeleid door practicumassistenten (meestal promovendi) die ook de beoordeling verzorgen. Het eindcijfer wordt bepaald door de drie experimenten en de slingerproef, die voor een half experiment meetelt.

Meer informatie over Practicum 1b vind je in de studiegids.