Zoek in de site...

Practicum 2b

Bij practicum 2b zet je samen met een medestudent een onderzoek op dat gaat over een zelfgekozen onderwerp.

De nadruk ligt op onderzoeksvaardigheden. Het gaat hierbij o.a. om:

  • het bedenken van een onderwerp voor je onderzoek
  • het bedenken van een onderzoeksvraag
  • het maken van een tijdsplanning
  • het schrijven van een onderzoeksvoorstel (research proposal)
  • presenteren van het onderzoeksvoorstel (pitch)
  • het bouwen van een opstelling en het verrichten van metingen
  • het evalueren van het onderzoek
  • het communiceren van de resultaten (artikel, presentatie, poster)

Het is in principe ook mogelijk een onderzoek te doen buiten het Practicum Natuurkunde, bijvoorbeeld op één van de experimentele onderzoekafdelingen, of buiten de eigen faculteit. Hierbij kan men ook een onderwerp van ResearchLabs als uitgangspunt kiezen.

Na afloop van het onderzoek communiceer je de resultaten aan eerstejaars medestudenten op het P2b Symposium.

Meer informatie over practicum 2b vind je in de studiegids.