Zoek in de site...

BKO - FNWI

English version

Overzichtspagina van alle facultaire regelingen en verwijzingen voor de BKO van de faculteit FNWI. Werkt u aan uw Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), gebruik dan deze pagina als uw startpunt. U vindt hier de benodigde stukken, hyperlinks en personen. U wordt aangeraden de stukken in onderstaande volgorde te bestuderen.

BKO procedure

 • Bezoek de RU-docentenwebsite voor generieke informatie over de BKO en het drie-stappenplan richting het behalen ervan.
  Een belangrijke eerste stap betreft het bijwonen van een van de maandelijkse BKO informatiebijeenkomsten die centraal wordt verzorgd door de het team Education & Teacher Development (onderdeel van Academic Affairs). Daar wordt uitgelegd wat de BKO inhoudt, hoe u er zich naartoe kunt ontwikkelen, hoe het wordt getoetst, en welke ondersteuning beschikbaar is.
 • Vervolgens kunt u passende keuzes maken voor uw eigen ontwikkeltraject richting de BKO, zoals het bijwonen van onderwijs-inspiratiesessies en seminars van het Radboud Teaching & Learning Centre en het bijwonen van de Radboud Onderwijsdagen. Hierin wordt veel zelfsturing van de docent verwacht. Meer ervaren docenten, die hun BKO-portfolio graag gezamenlijk met collega-docenten (van verschillende faculteiten) willen samenstellen, kunnen deelnemen aan een BKO community.
 • Uw BKO competenties worden getoetst middels een zelf-evaluatief portfolio en een toetsgesprek met een BKO toetscommissie van uw onderwijsinstituut (zie verderop). In dit gesprek staat uw ontwikkeling als docent in het licht van de BKO-criteria centraal. Dat wil zeggen: enerzijds beoordeelt de commissie uw BKO-competenties, anderzijds geeft het toetsgesprek ruimte aan (bijvoorbeeld) het bediscussiëren van relevante onderwijsthema’s, het dieper ingaan op reflecties uit uw portfolio, als ook uw initiatieven voor verdere ontwikkeling van uw docentschap.
  Praktisch: Het portfolio bestaat uit verschillende onderdelen en dient u in te richten op de facultaire BKO-server: \\bko-srv.science.ru.nl\bko. Indien er nog geen map is aangemaakt met uw naam, stuur dan een email naar BKO@science.ru.nl
 • Zodra het portfolio gereed is voor toetsing, kunt u een toetsingsgesprek aanvragen met de BKO toetsingscommissie van uw onderwijsinstituut (via: BKO@science.ru.nl).
  Voorafgaand aan het gesprek zal er een korte check worden gedaan op volledigheid (zijn alle documenten geleverd?) en toetsbaarheid (worden alle BKO criteria geadresseerd?). Deze check is geen toets van kwaliteit, dat oordeel ligt bij de BKO commissie.
 • Ten slotte, op basis van het portfolio én het toetsgesprek besluit de commissie of er een positief BKO-advies wordt gestuurd naar de decaan van FNWI, die de kwalificatie officieel toekent. Bij een positief besluit krijgt u na afloop het BKO certificaat alsmede een kopie BKO-advies. In geval van onvoldoende overtuiging op de BKO competenties, zullen er op de betreffende criteria aanvullingen worden gevraagd.

BKO Toetscommissies

Biosciences institute

 • Prof. Dr. Ad Ragas (onderwijsdirecteur)
 • Dr. Richard Bartfai
 • Dr. Sven Vrins (extern adviseur)

Molecular Sciences institute

 • Prof. Dr. Elias Vlieg (onderwijsdirecteur)
 • Dr. Dennis Löwik
 • Dr. Sven Vrins (extern adviseur)

Physics & Astronomy and Mathematics institute

 • Prof. Dr. Uli Zeitler (onderwijsdirecteur)
 • Prof. Dr. Bert Kappen
 • Dr. Sven Vrins (extern adviseur)

Information Sciences and Computing Science institute

 • Prof. Dr. Lejla Batina
 • Dr. Sven Vrins (extern adviseur)

ISIS institute

 • Dr. Luca Consoli
 • Dr. Sven Vrins (extern adviseur)

Ondersteunende documenten

Overig

 • Om een volledig BKO portfolio te kunnen samenstellen, moet u ervaring hebben opgedaan in alle BKO-relevante onderwijstaken. Bespreek daarom uw BKO ambities vooraf met uw leidinggevenden en controleer gezamenlijk of uw onderwijs-cv toereikend is (of op de beoogde termijn gaat zijn).
 • Alle vorm van onderwijsondersteuning (bijv. Teaching Information Point FNWI, Radboud Teaching & Learning Centre, BKO-communities) is kosteloos.
 • Engelse taalvaardigheid: Zowel voor de BKO als voor de UKO geldt een eis voor Engelse taalvaardigheid: u laat Engelse taalvaardigheid zien op niveau C2 van CEF oftewel CEFR. Tenzij u ‘native speaker’ bent, moet u een taaltoets (Oxford Online Placement Test: OOPT) afleggen bij Radboud in'to Languages.