Zoek in de site...

Onderwijs bij Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Studeren-in-Huygens-2455De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica biedt de volgende opleidingen aan:

 • (Medische) Biologie
 • Scheikunde
 • Natuur- en sterrenkunde
 • Wiskunde
 • Informatica
 • Moleculaire levenswetenschappen
 • Science (natuurwetenschappen)

De opleidingen richten zich op de nieuwste inzichten en concepten en hun impact op de wetenschap en de maatschappij. Studenten worden uitgedaagd om de grenzen van de wetenschap te verkennen.

Loopbaan

Onze opleidingen bereiden de studenten voor op functies in het wetenschappelijk onderzoek en op professionele loopbanen die verbonden zijn aan maatschappelijke thema’s als bijvoorbeeld energie, water, gezondheid of innovatie, dan wel op het ondernemer- of leraarschap.

Waardering

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) worden onze opleidingen door studenten al vele jaren (zeer) hoog gewaardeerd op aspecten als het niveau van de opleiding, de deskundigheid en bereikbaarheid van de docenten, de studiebegeleiding, de studiefaciliteiten en het contact met de beroepspraktijk.

Academische gemeenschap

We nodigen studenten uit om ​​deel uit te maken van onze academische gemeenschap: een open, actieve, stimulerende en betrokken omgeving, waar studenten en staf elkaar persoonlijk kennen. In deze omgeving bieden wij onze studenten:

 • Hoog gewaardeerde opleidingen, verzorgd door vooraanstaande onderzoekers
 • Stages als de hoeksteen van de opleidingen, waar studenten als junior onderzoekers samenwerken met topwetenschappers en zo onderzoek leren doen
 • Ondersteuning aan studenten bij het bepalen van hun ambities en doelen, het in kaart brengen van hun sterke en zwakke punten en het kiezen van de benodigde cursussen en vaardigheidstrainingen
 • Gedegen voorbereiding op de toekomstige loopbaan door het aanbieden van trainingen in professionele vaardigheden, projectmatig werken en werken in teamverband, en van mogelijkheden voor het kennismaken met bedrijven en andere organisaties
 • Uitstekende studiefaciliteiten (werkplekken, ICT, bibliotheek). Deze faciliteiten blijven we bevorderen en voegen continue nieuwe ICT-gebaseerde tools toe, zoals weblectures, virtuele experimenten, en onderzoeken in een digitale omgeving
 • Mogelijkheden voor studenten om zich naast hun academische studie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld binnen de Radboud Honours Academy
 • Vele mogelijkheden om actief te participeren in onze academische gemeenschap, bijvoorbeeld in werkgroepen, commissies en medezeggenschapsorganen, en door feedback te geven over het onderwijs en te adviseren over verbetering van de facultaire organisatie.