Zoek in de site...

UKO-FNWI

UKO – FNWI

Dit is de overzichtspagina van alle facultaire regelingen en verwijzingen voor de Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs (UKO) van de faculteit FNWI. Als u uw UKO wilt behalen, kunt u deze pagina als startpunt gebruiken. U vindt hier de benodigde documenten, hyperlinks en personen.

Wat is UKO?

UKO staat voor Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs en wordt aan andere universiteiten ook wel SKO (Senior Kwalificatie Onderwijs) genoemd. De competenties benodigd voor de UKO zijn aanvullend op de competenties voor de BKO. In het document Competenties UKO FNWI-1 (doc, 42 kB) is gespecificeerd wat de UKO-competenties inhouden in vergelijking met de BKO-competenties, en wat in het bijzonder van de kandidaat wordt verwacht als aanvullend op de BKO. Doorgaans heeft een UKO-docent zich in een aantal van de competentiegebieden in het bijzonder bekwaamd.

De faculteit NWI vraagt van haar onderwijs UHD’s om zich te kwalificeren voor de UKO en beveelt de UKO sterk aan voor opleidingscoördinatoren.

Procedure van toetsing

Er wordt van u verwacht dat u aantoont dat u zichzelf bekwaamd heeft in de competenties die bij een UKO-docent horen. Als u hier hulp bij kunt gebruiken, kunt u contact opnemen met Sven Vrins van de Afdeling Onderwijsondersteuning (s.vrins@oo.ru.nl en www.ru.nl/oo/SvenVrins). Hij kan u helpen aan een persoonlijke coach die bijvoorbeeld kan adviseren bij het samenstellen van uw portfolio voor uw UKO kwalificatie.

Toetsing voor de UKO geschiedt, net als bij de BKO-toetsing, door de toetsingscommissie op basis van uw digitaal portfolio en een aanvullend gesprek.

Stap 1: Voorbereiding van uw digitaal portfolio

U plaatst uw UKO-portfolio op de facultaire server en maakt binnen de beschikbare mappen duidelijk onderscheid tussen het BKO en UKO-gedeelte. Heeft u nog geen toegang tot de server, stuur dan een mail naar bko@science.ru.nl.

Het portfolio bevat:

  • Voorbeelden uit diverse bronnen. Bijvoorbeeld cursusevaluaties door studenten, documentatie over innovaties en verbetervoorstellen in het kader van kwaliteitszorg bijvoorbeeld.

Stap 2: Aanmelding voor toetsing

Het is aan te raden om uw portfolio te laten checken op toets waardigheid door Sven Vrins, voordat u uw toetsing aanvraagt. Hiermee bespaart u uzelf en de leden van de toetsingscommissie tijd en werk.

Als uw digitaal portfolio gereed is, kunt u de toetsing aanvragen door een mail te sturen naar: bko@science.ru.nl.

Stap 3: Wijze van toetsen

De UKO toetsingscommissie van uw onderwijsinstituut is dezelfde als die voor de BKO: zie hiervoor BKO - FNWI  (BKO toetsingscommissies). Extern adviseur van elk van deze commissies is Sven Vrins (s.vrins@oo.ru.nl).

Na uw aanmelding zullen de leden van de toetsingscommissie uw portfolio bestuderen en beoordelen aan de hand van de UKO _toetscriteria_FNWI (doc, 56 kB). Voor een overzicht van de BKO én UKO criteria zie Competenties UKO FNWI-1 (doc, 42 kB).

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een UKO-gesprek met de toetsingscommissie. Na afloop van het gesprek zal de commissie met u bespreken of zij een positief advies aan de decaan kan uitbrengen of dat uw UKO wordt aangehouden in afwachting van enkele aanvullingen dan wel meer ervaring.

Stap 4: De uitslag

Bij een positief advies ontvangt u het UKO certificaat, ondertekend door de decaan, en het bijbehorende advies van de commissie. Dit duurt doorgaans enkele weken.

Ondersteunende documenten

  • UKO docentprofiel FNWI
  • Sjabloon voor uw onderwijs CV
  • Sjabloon voor uw zelfevaluatie
  • Toets criteria UKO FNWI

UKO coaching

De Afdeling Onderwijsondersteuning biedt ook UKO coaching aan. Alle docenten van FNWI komen hiervoor in aanmerking (kosteloos). Het biedt de mogelijkheid efficiënt en effectief uw persoonlijke UKO-traject te doorlopen opdat u niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.