Zoek in de site...

Onderzoek bij FNWI

bb_felix_2Met onze onderzoeksprogramma’s willen wij internationaal concurrerend zijn. Op een aantal wetenschappelijke gebieden, waaronder organische chemie, vaste-stoffysica, astrofysica, microbiologie, cyber security, (epi)genetica en cognitieve neurowetenschappen heeft de faculteit een wereldwijd leidende positie ingenomen. Het onderzoek is onder gebracht in zes onderzoeksinstituten.

Succesvolle strategie

Het vinden en binden van excellente wetenschappers vereist niet alleen investeringen in onze unieke infrastructuur, maar vraagt ook een intellectueel klimaat waarbinnen topwetenschappers hun expertise bundelen en kunnen samenwerken. Het afgelopen decennium heeft onze strategie de nodige vruchten afgeworpen: zo werden in de afgelopen 7 jaar maar liefst 10 ERC Advanced Grants en 5 Spinozapremies verworven. Ook in het Zwaartekracht-programma van NWO werden opmerkelijke successen behaald. Het aantal onderzoekers, publicaties in toptijdschriften en de impact ervan namen hiermee flink toe.

Onderzoeksfaciliteiten

dva_imm_hfml9998De faculteit beschikt over een aantal unieke onderzoeksfaciliteiten, waaronder het High Field Magnet Laboratory (HFML), het FELIX Laboratory met vrije elektronen lasers, het Greenhouse en het NMR spectroscopielab, die bijdragen aan ons succes. Verder participeren wij in faciliteiten van wereldklasse in het buitenland, zoals de Large Hadron Collider bij CERN (Genève) en de ALMA telescopen in Chili. Al onze faciliteiten trekken vele topwetenschappers uit het buitenland, die er gebruik van maken voor het doen van hun experimenten.

Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld opgenomen in het EU-programma Horizon 2020, vereisen een breed repertoire aan deskundigheid en inbreng vanuit verschillende disciplines en vanuit diverse maatschappelijke geledingen om succesvol te zijn. Dergelijk multidisciplinair onderzoek is bij uitstek waar onze onderzoeksinstituten goed in zijn, en vormt de sleutel tot ons succes in de wetenschap.

Externe financiering

De externe financiering van ons onderzoek is de afgelopen tijd sterk toegenomen en evenaart inmiddels die uit de eerste geldstroom. Deze groei van extern gefinancierd onderzoek heeft een geweldige impuls gegeven aan het onderzoek in de faculteit. Gelet op het belang van de maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek zullen wij onze expertise samen met private partijen inzetten om bij te dragen aan innovatie en aan een dynamisch ecosysteem om de economische en maatschappelijke infrastructuur te verbeteren.