Zoek in de site...

Future Dikes

Het klimaat verandert en extremen in neerslag en een stijgende zeespiegel oefenen een steeds grotere druk uit op onze waterveiligheid.  In de komende dertig jaar moet er alleen al 1.500 kilometer aan Nederlandse dijken versterkt worden, zodat deze aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Om dit te realiseren, is er behoefte aan meer kennis over effectieve en veilige manieren om dijken te herstellen, met nadrukkelijke aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid op de dijken.

In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen, met Waterschap Rivierenland als opdrachtgever, een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Lees meer over Future Dikes

bloemrijkedijk

Consortium Future Dikes

Het consortium Future Dikes bestaat uit: Waterschap Rivierenland (opdrachtgever), Radboud Universiteit (penvoerder), Wageningen Universiteit, EurecoAdvies, Infram - Hydren, Lumbricus, Deltares, Universiteit Twente.

Deltacommissaris Peter Glas over Future Dikes

#FUTUREDIKES

Future Dikes-groen2