Zoek in de site...

Verdienmodellen en ondersteunende wet- en regelgeving

In dit onderzoek zal bestudeerd worden wat de succescondities en belemmeringen zijn bij initiatieven waarbij agrariërs en andere grondgebruikers maatregelen nemen om biodiversiteit te versterken. We onderzoeken waarom bestaande initiatieven in het gebied zijn geslaagd, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de rol van wet- en regelgeving en financiële modellen.

Het feit dat agrariërs een vergoeding kregen lijkt bijvoorbeeld een
belangrijke reden dat de groenblauwe dooradering op hun percelen
gerealiseerd kon worden. Daarnaast verkennen we hoe agrariërs een
hogere vergoeding kunnen krijgen voor hun producten en de diensten
die ze leveren. Het gaat daarbij om meer dan alleen een hogere prijs
voor een product, zoals (nieuwe) regelingen voor landschapsontwikkeling.

Daarnaast bekijken we maatregelen gericht op functionele agrobiodiversiteit die kunnen leiden tot lagere kosten of meerwaarde voor de bedrijfsvoering. Door verschillende initiatieven met elkaar te vergelijken zullen lessen getrokken worden over de mogelijkheden om vergelijkbare maatregelen elders toe te passen en op te schalen.