Zoek in de site...

Vruchtbare samenwerking

Dit onderzoek richt zich op de samenwerking in het gebied. Een belangrijke voorwaarde voor het behaalde succes is namelijk de gebiedsaanpak: partijen trekken zo veel mogelijk samen op bij nieuwe initiatieven en bundelen daarmee hun kennis en expertise. Tegelijkertijd zetten uiteenlopende nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals energieproductie en woningbouw, niet alleen de biodiversiteit steeds meer onder druk, maar ook de mogelijkheid tot samenwerking. Deze ‘ruimteclaims’ worden continu op verschillende lagen van onze samenleving bediscussieerd en onderhandeld. Vaak met winst voor de een en verlies voor de ander. Wat is er nodig voor een constructieve onderhandeling en een vruchtbare dialoog ten behoeve van biodiversiteitsherstel? Het antwoord op deze vraag zal ook initiatieven in andere gebieden handvatten geven voor onderhandeling en samenwerking tussen mensen die vanuit verschillende achtergronden zijn betrokken.

IMG_4072

Samen onderzoek doen

Betrokkenen uit het gebied zullen actief worden betrokken bij de opzet en het
uitvoeren van de onderzoeken binnen het living lab. De afgelopen maanden is hiermee een start gemaakt tijdens veldbijeenkomsten waarin we samen met ondernemers verkennen wat mogelijk is op het bedrijf rondom functionele agrobiodiversiteit. Zo hebben we gekeken naar de meerwaarde van bepaalde kruiden en klavers, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving en de rol van boven- en ondegrondse biodiversiteit voor bodemvruchtbaarheid. We gaan ook aan de slag met de vele organisaties en initiatieven die in het gebied werken aan biodiversiteitherstel. Beleidsambtenaren van de gemeente, van de provincie en uit Den Haag worden daarbij actief betrokken. Het doel is om te verkennen wat betrokkenen van elkaar kunnen leren en hoe er nu en in de toekomst vruchtbaar samengewerkt kan worden.