Zoek in de site...

FNWI-wetenschapper Sharon Kolk ontvangt NWA-subsidie van 1.6 miljoen euro

Datum bericht: 24 juni 2019

Sharon Kolk heeft een subsidie van 1,6 miljoen euro toegekend gekregen uit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor een interdisciplinair consortiumproject. Het project is gericht op de verbetering van neuropsychiatrische zorg voor patiënten met zeldzame genetische syndromen.

Verstoringen in afzonderlijke genen kunnen leiden tot ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen bij mensen met zeldzame genetische syndromen, of ‘Mendeliaanse’ syndromen, die frequent voorkomen (1 op de 250). De onderzoekers vermoeden dat een afwijkende ontwikkeling van de voorste hersenschors daaraan ten grondslag ligt. Met het multidisciplinaire project ProMiSe willen de onderzoekers een blauwdruk maken voor hoe de integratie van neurobiologische en klinische kennis tot verbetering van zorg voor deze patiënten kan leiden.

NWO_foto_behorend_bij_Sharon_Kolck

Doel van het project is het verbeteren van ons begrip over de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de psychiatrische en cognitieve aspecten van zeldzame genetische syndromen, om zo tot toegespitste interventie strategiën te komen. Deze strategieën zijn vooral gericht op de ernstige gedrags- en psychiatrische problemen bij de patienten. Hiervoor wordt onder andere onderzocht hoe de verstoringen in genen kunnen leiden tot verstoringen in de ontwikkeling van het voorste deel van de hersenen.

Een ander belangrijk onderdeel van het project is het in kaart brengen van alle bestaande kennis over zeldzame genetische syndromen en mogelijke interventies. De expertise vanuit verschillende universiteiten wordt gebundeld en direct beschikbaar gemaakt voor patiënten en hun omgeving. Patiënten kunnen deze informatie zelf ook aanvullen.

Samenwerking

In dit multidisciplinaire project werkt Radboud Universiteit (penvoerder) samen met Universiteit Leiden, Leiden Universitair Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Radboud universitair medisch centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht MIND facility, Scientific Volume Imaging (SVI), Sonidel Limited, Stemcell Technologies, Stevig/Vincent van Gogh, VG Netwerken (Zeldsamen), Center for Human Drug Research (CHDR).