Zoek in de site...

Samenwerken met Royal Eijkelkamp in verschillende klimaat-bodemscenario’s

Datum bericht: 21 juni 2022

In een groot dalgebied tussen Nationaal Park Hoge Veluwe/Veluwezoom en het Montferlandse bos heeft Royal Eijkelkamp InnoFields opgezet. InnoFields is een multifunctioneel platform waarin onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodem, water, planten, klimaat en landbouw kunnen worden uitgevoerd, inclusief de validatie en ontwikkeling van Agri-Green-Water-technologieën. Het InnoFields & Soil Valley platform is uniek in Europa en zal oplossingen leveren voor globale uitdagingen. Royal Eijkelkamp is geïnteresseerd om met ons samen te werken in InnoFields & Soil Valley en bij te dragen aan de exploitatieroutes van onze projecten. Gezien de affiniteit van Royal Eijkelkamp en alle andere InnoFields-partners met een deel van de onderzoeksthema’s bij de FNWI, kan deze potentiële samenwerking goed gekoppeld worden aan onze projecten.

InnoFields kan het onderzoek van de FNWI helpen om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen voor water-, bodem-, klimaat-, en agrogerelateerde uitdagingen. Klimaatverandering drijft ons om de biologische, fysische en chemische functies van de bodem te optimaliseren. Hiervoor is de implementatie van klimaatslimme landbouw absoluut vereist.

In onze projecten die door nationale en Europese programma’s in het domein van toegepaste wetenschap gefinancierd worden, zijn demonstratie van onderzoekshypothesen en technologievalidatie in een operationele omgeving voorwaarden die we moeten verkennen. InnoFields kan helpen om aan deze voorwaarden te voldoen want Innofields levert een uniek multifunctioneel platform voor veldexperimenten en technologieontwikkeling waarin verschillende wetenschappelijke en operationele scenario's kunnen worden getest. Daarnaast kan de samenwerking met Royal Eijkelkamp in projecten in het kader van InnoFields bijdragen aan het completeren van een valorisatietraject waarbij kennis en/of technologie naar eindgebruikers moet worden gebracht.

Als je denkt dat InnoFields aan jouw project kan bijdragen, kunt je contact met Francisco J. Arjona Madueño van Radboud Innovation Science opnemen (francisco.arjonamadueno@ru.nl). Vervolgens verkennen we met Royal Eijkelkamp de samenwerkingsmogelijkheden die tot een succesvolle win-win situatie kunnen leiden. Meer informatie over Royal Eijkelkamp en InnoFields vind je in https://www.royaleijkelkamp.com/.

11. Image