Sub-afdeling Elektronica Ontwerp

De elektronische apparatuur afkomstig van Tece/Elektronica ondersteund wetenschappelijke projecten. Het gaat hierbij bijna altijd om toepassingen die niet commercieel verkrijgbaar zijn.
Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor meting/sturing op basis van:

 • PC met Windows:
 1. een PCI insteekkaart
 2. een USB module
 3. communicatie met modulen via het web
 • Real Time operating system (Linux RT):
 1. PXI rack met embedded RT-PC module
 2. cRIO omgeving
 • PCB (printed ciruit board) :
 1. schakelingen met IC componenten
 2. geprogrammeerd in een FPGA chip
 3. geprogrammeerd in een uProcessor chip (PIC, Arduino)

Ontwikkel software die door Tece/Elektronica gebruikt wordt:

 • Cadence Orcad
 • LabVIEW , LV-FPGA, LV-cRIO, LV-Arduino
 • Xilinx ISE/Vivado
 • HDL works, Precision synthesis
 • Flowcode

Voorbeelden:

RemoteCommunicationREMOTE COMMUNICATION (Web based measurement) RealTimePulseProgrammerREAL TIME PULSE PROGRAMMER (Embedded PC with FPGA modules)
DigitalEncoderDIGITAL ENCODER (FPGA module programmed with Xilinx ISE )

ArduinoMicroprocessor

FLOW and TEMPERATURE MEASUREMENT (Arduino Microprocessor based system)

CryostatCooler

CRYOSTAT COOLER (PCB based system)