Cursus werkplaatstechniek

Deze cursus is bedoeld voor studenten (zie studiegids) Voor natuurkundestudenten levert de cursus 2 studiepunten op; de cursus wordt aanbevolen voor de experimentele en toegepaste variant en duurt gewoonlijk 80 uur.De cursus wordt alleen op afspraak gegeven.

fig1fig2fig3 Hoofddoel van de cursus is dat de student leert communiceren met technisch personeel via getekende taal: het zgn. technisch tekenen. Daarnaast leert de cursist ook het een en ander van materialen en gereedschappen.

De theoretische onderdelen zijn:

  • ruimtelijk inzicht vergroten met het programma CARD
  • basishandelingen van tekenen met het programma BCAD
  • interactieve instructie met het programma CADCollege

De praktische onderdelen, die worden uitgevoerd in de werkplaats, zijn:

  • De student maakt kennis met een aantal werkplaatstechnieken, zoals draaien en frezen
  • De student maakt een simpel mechanisch werkstuk volgens tekening, gebruikmakend van een draaimachine en een freesmachine.

De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht. Deze opdracht bestaat uit het maken van een werktuigbouwkundige tekening.Literatuur:- Dictaat Instrumentmakerscursus

Inlichtingen: Emile Vissers, E.Vissers@science.ru.nl tel: 52147