Radio Interfero Meter (RIF) Radio Telescoop

Schematische voorstelling van de aansturing van de telescoop:

schoteloverzicht

2006-schotel-035

De schotel wordt van de oudbouw afgehaald en opgeknapt.....