Inschrijven voor de overgangsregeling BKO-traject

* Verplicht veld
Voor docenten die hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) in dit collegejaar willen afronden en daarbij nog gebruik willen maken van de 'oude' werkwijze, komt er het komend half jaar een overgangsregeling.

Als je al gestart bent met het samenstellen van je BKO-portfolio en je inschat dat je het portfolio dit collegejaar kunt afronden, dan kun je je via dit formulier aanmelden voor de overgangsregeling. De deadline voor het aanmelden voor de overgangsregeling is 1 mei 2023.
Faculteit
Docenten van de Radboud Docenten Academie, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Medische Wetenschappen kunnen niet deelnemen aan het overgangstraject. Zij volgen het BKO-traject van hun faculteit/afdeling.
Geldt er een contractuele verplichting voor het afronden van je BKO?