Machtiging doorlopende incasso lidmaatschap PV Radboud

* Verplicht veld
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan:
  1. de PV Radboud om – tot wederopzegging – doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om de verschuldigde jaarcontributie (als bepaald door de Verenigingsraad) van mijn rekening af te schrijven en
  2. mijn bank om doorlopend de verschuldigde jaarcontributie van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van PV Radboud.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Voorbeeld schrijfwijze: NL20 INGB 0001234567
Zet je digitale handtekening in het veld hierboven.
Onderteken het formulier digitaal en klik vervolgens op de rode verzendknop.