Aanvraag tijdverlenging tijdens selectieproces

* Verplicht veld
Wanneer je een functiebeperking hebt, kun je tijdverlenging aanvragen voor het selectieproces. Je moet dit verzoek voor 31 januari indienen. Hierbij moet je aantonen dat je tijdens de eindexamens van de middelbare school of tijdens de tentamens van je huidige opleiding recht hebt gehad op tijdverlenging. Dit kan met een verklaring van een erkende deskundige op het desbetreffende vakgebied (medisch specialist, gz-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist).

De selectiecommissie beslist of je op grond van de bijgevoegde verklaring een tijdverlenging krijgt. Uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum krijg je te horen of je in aanmerking komt. Tijdverlenging kun je voor maximaal 2 opleidingen aanvragen.

Als je vóór 2014 een diploma hebt behaald op grond waarvan toelaatbaarheid tot de universiteit is bepaald en niet meer beschikt over een verklaring van de middelbare school, moet je op andere wijze aantonen dat je in aanmerking komt voor tijdverlenging.
Voor welke opleiding(en) vraag je tijdverlenging aan? (Je kunt voor maximaal 2 opleidingen tijdverlenging aanvragen)
Verklaring van een erkende deskundige op het desbetreffende vakgebied (medisch specialist, gz-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist)

Slechts één bestand.
10 MB limiet.