Alumna Mariska heeft een stichting opgezet in Malawi om jongeren te helpen

Datum bericht: 14 juli 2022

English follows Dutch

Je medestudent of docent, een faculteitsmedewerker of een alumnus, jijzelf. Iedereen heeft een bijzonder of uniek verhaal. In de rubriek Verhalen achter de Faculteit vertellen we dat verhaal. Deze keer Mariska Pijnenborg, alumna Communicatiewetenschap, die naar het Afrikaanse Malawi is verhuisd en daar samen met haar man en broer de stichting OneHeartMalawi heeft opgericht.

Sinds ze als 9-jarige met Marco Borsato ‘War Child’ heeft gezongen, is Mariska gefascineerd door Afrika. Tijdens en na haar studietijd deed ze vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika en Malawi, waar ze erachter kwam hoe belangrijk een diploma is voor de toekomst van Afrikaanse studenten. Het leven in een gastgezin, het ondersteunen van docenten die lesgaven aan kwetsbare kinderen én het ontmoeten van de liefde van haar leven wakkerden haar fascinatie verder aan.

Terug in Nederland was direct duidelijk dat Mariska’s toekomst in Malawi lag. Na een aantal jaar pendelen tussen beide landen, heeft ze samen met haar man Aaron en haar broer Johan in 2020 de stichting OneHeartMalawi opgericht, die ongeschoolde jongvolwassenen ondersteunt in hun groei naar zelfredzaamheid.

‘In Malawi is onderwijs niet vanzelfsprekend, hoewel basisonderwijs gratis is. Slechts een derde stroomt door van de basis- naar de middelbare school, op basis van hun examenprestaties. De anderen zijn afhankelijk van particuliere scholen, die in veel gevallen onbetaalbaar zijn. Van de middelbare scholieren wordt slechts tien procent toegelaten tot de universiteit, terwijl MBO en HBO niet bestaan. Het totaal aantal studenten dat hoger onderwijs kan volgen in Malawi is minder dan 1%. De leerlingen die niet geselecteerd zijn, hebben moeite met het vinden van werk, krijgen geen uitkering en komen daardoor in de problemen. OneHeartMalawi helpt hen bij het vinden van een vakgebied.’

https://oneheartmalawi.com/

---

Your fellow student or teacher, a faculty member or an alumnus, yourself. Everyone has a special or unique story. We tell that story in the Stories behind the Faculty section. This time Mariska Pijnenborg, Communication Science alumna, who moved to Malawi in Africa and founded the OneHeartMalawi foundation with her husband and her brother.

Since she sang 'War Child' as a 9-year-old alongside Marco Borsato, Mariska has been fascinated by Africa. During and after her studies she volunteered in South Africa and Malawi, where she learned how important a diploma is for the future of African students. Living with a host family, supporting teachers who taught vulnerable children and meeting the love of her life further fueled her fascination.

Back in the Netherlands it was immediately clear that Mariska's future lay with Malawi. After several years of commuting between the two countries, she and her husband Aaron and her brother Johan founded the OneHeartMalawi foundation in 2020, which supports uneducated young adults in their growth towards self-reliance.

‘Education is not evident in Malawi, although primary education is free. Only a third move on from primary to secondary school, based on their exam performance. The others depend on private schools, which are unaffordable in many cases. Only ten percent of secondary school students are admitted to university, while MBO and HBO do not exist. The total number of students who can pursue higher education in Malawi is fewer than 1%. The students who are not selected have difficulty finding work, do not receive benefits and as a result run into problems. OneHeartMalawi helps them find a field.”