Kudos zorgen voor blijvend actief gedrag

Datum bericht: 19 oktober 2022

In een recent gepubliceerd artikel beschrijven Rob Franken, Hidde Bekhuis en Jochem Tolsma (RadboudSCR) de relatie tussen motiverende kracht van Strava en het blijven hardlopen.

Strava is het grootste online sociale netwerk voor atleten. In het onderzoek staat de vraag centraal hoe hardlopers die lid zijn van dezelfde virtuele club in Strava elkaar beïnvloeden om actief te blijven.  De eerste verwachting was dat het ontvangen van ‘kudos’ – een virtueel duimpje – op geregistreerde loopactiviteiten lopers motiveert om actief te blijven. Ten tweede verwachtten de onderzoekers dat de geregistreerde activiteiten van clubgenoten dienen als motiverende voorbeelden.

Franken, Bekhuis en Tolsma gebruikten Strava’s big data en dynamische netwerkmodellen om deze hypothesen te toetsen. Zij concludeerden dat lopers die van meer clubgenoten kudos ontvingen minder geneigd waren om hun wekelijkse loopfrequentie en loopduur te verminderen. Ze vonden ook dat het loopgedrag van lopers, na verloop van tijd, meer begon te lijken op dat van hun clubgenoten aan wie zij kudos gaven. Hoewel de onderzoekers verwachtten dat lopers vooral meer willen gaan lijken op hun clubgenoten die meer en vaker trainden dan zijzelf, bleek uit de onderzoeksresultaten vooral dat ze naar beneden werden getrokken door clubgenoten die minder (vaak) trainden.

Desondanks kan een focus op sociale netwerken een goede richting zijn voor beleid gericht op het bevorderen van duurzame sportdeelname. Huidige initiatieven richten zich op het actief krijgen van mensen en kennen veelal een persoonsgerichte benadering, maar slagen er helaas niet in om sporters actief te houden. Dit onderzoek toont aan dat sociale netwerken, zoals Strava, onaangeboorde motiverende kracht hebben: hardlopers op Strava blijven lopen als zij kudos ontvangen.