Stage Overzicht

Hier vind je de eisen en periodes voor stages per opleiding. Klik op de link onder elke tabel voor meer informatie over de vereisten.

Psychologie

NL master Work, Organization and Health Psychology

NL master Behavioural Change Psychology

NL master Gezonheidszorg Psychologie - sept

NL master Gezonheidszorg Psychologie - feb

Pedagogische Wetenschappen

NL master Onderwijskunde

 • ± 392 u
 • Stageperiode in overleg en afgestemd op studieprogramma student
 • Stageopdracht: ontwerpen, advies, begeleiding, training opzetten, coachingstraject ontwikkelen, beleidsontwikkeling
 • Begeleider academisch geschoold; 1 u / wk beschikbaar voor begeleiding.
 • Meelopen
 • cursus Stage Onderwijswetenschappen

NL master Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogiek) - sept

 • Minimaal 672 u; 40 weken, 16 u/wk
 • Minimaal 84 u voor diagnostische activiteiten
 • Externe begeleider: wekelijks begeleidingsgesprek, minimaal 1 u/wk
 • Studenten die +- in september starten met stage, zoeken vanaf half december. Studenten die +- in februari starten met stage, zoeken vanaf september.
 • cursus Stage Orthopedagogiek

NL master Pedagogische Wetenschappen (pedagogiek)

 • Minimaal 560 u
 • Studenten die +- in september starten met stage, zoeken vanaf half december. Studenten die +- in februari starten met stage, zoeken vanaf september.
 • cursus Masterstage Pedagogiek

Communicatiewetenschap

NL bachelor Communicatiewetenschap

 • 3e-jaars studenten
 • 24 u / wk; totaal 230 u
 • Leerdoelen student: reflectie op communicatievraagstuk in de organisatie, vertaling naar theorie en o.b.v. theorie een voorstel doen voor aanpak communicatievraagstuk, reflectie op eigen professionele handelen
 • Externe begeleider voor begeleiding van werkzaamheden en beoordeling op leerdoelen
 • cursus Stage

Sociologie

NL bachelor Sociologie

NL master Sociologie

 • ± 32 u / wk
 • 12 weken
 • Beleids- en toegepaste onderzoeksvaardig-heden (bijv. beleidseffecten-onderzoek)
 • Stagemarkt: medio november
 • cursus Afstudeerproject

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

NL bachelor CAOS

 • 3e-jaars studenten
 • ± 25 u / wk, totaal 400 u
 • Kwalitatief/Kwantitatief onderzoek
 • cursus Werkveldstage

NL master ADS

Artificial Intelligence

NL bachelor Artificial Intelligence

NL master Artificial Intelligence