Voor wie?

Een cursus volgen van een bestaande bachelor- of masteropleiding is mogelijk als er voldoende plaats is en je zowel:

 1. Aantoonbaar over een hbo-niveau beschikt of voldoende relevante praktijkervaring hebt.
 2. Voldoet aan de eventuele aanvullende toelatingsvoorwaarden van de cursus.
 3. Cursussen uit de bachelors Pedagogische wetenschappen, Pedagogische wetenschappen voor primair onderwijs en de pre-masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen die openstaan voor externe studenten:

  • Wijsgerige en historische context (B1)
  • Motorische en perceptuele ontwikkeling (B1)
  • Cognitieve en taalontwikkeling (B1, PM Onderwijswetenschappen)
  • Sociale-emotionele en morele ontwikkeling (B1)
  • Inleiding pedagogiek (B1, PM pedagogiek)
  • Inleiding Onderwijswetenschappen (B1, PM Onderwijswetenschappen)
  • Inleiding orthopedagogiek (B1, PM orthopedagogiek)
  • Inleiding diagnostiek (B1)
  • Ontwikkelingspsychologie pre-master (PM pedagogiek, PM orthopedagogiek)
  • Sociaal-culturele context (B2, PM pedagogiek, PM Onderwijswetenschappen)
  • Leerproblemen (B2, PM orthopedagogiek)
  • Sociale en emotionele problemen (B2, PM orthopedagogiek)
  • Neuropsychologie (B3, PM orthopedagogiek)
  • Juridische ethische context (B3, PM pedagogiek)

 4. Enkele cursussen zijn opengesteld voor vwo-talenten.

Voor het volgen van sommige vakken, gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden. Als dat zo is, lees je dat in de online studiegids van de opleiding. Wil je aanschuiven bij een onderdeel van een masteropleiding, dan is er schriftelijke toestemming van de desbetreffende docent nodig.

Ga terug