Meedoen aan onderzoek

onderzoek-sociale-wetenschappen-eeg

Onderzoek doen náár mensen, betekent ook onderzoek doen mét mensen. Voor veel van ons onderzoek zijn wij op zoek naar mensen die willen deelnemen aan onderzoek. Wat van deelnemers verwacht wordt, hangt geheel af van het soort onderzoek. Soms observeren we mensen bijvoorbeeld in ons Bar Lab, een andere keer mag je kleine taken doen, terwijl we met een EEG of MRI de hersenactiviteit meten.

Inschrijven als proefpersoon

Wil je graag meedoen aan ons onderzoek, dan kun je je via ons digitale proefpersonensysteem inschrijven. Het systeem geeft actuele informatie over de experimenten waar je je voor in kunt schrijven en het houdt bij aan welke experimenten je hebt deelgenomen. Nieuwe deelnemers kunnen zich linksonder in het scherm aanmelden en zelf een UserID en password kiezen. In veel gevallen krijg je een vergoeding voor je deelname.

Ethische aspecten

Elk onderzoek en onderzoeker wordt geacht te voldoen aan de ethische richtlijnen van de faculteit, zoals vastgelegd in de landelijke Ethische Code voor Onderzoek in de Sociale en Gedragswetenschappen, alsmede lokale uitwerkingen binnen de faculteit. De Ethiek Commissie van de faculteit der Sociale Wetenschappen (ECSW) helpt hierbij door de ethische toelaatbaarheid van ingediende onderzoeksvoorstellen te beoordelen en een advies uit te brengen aan de decaan.

Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen via intranet inloggen voor meer informatie: