Expertise

Het onderzoek is ondergebracht binnen drie onderzoeksinstituten die elk hun eigen focus hebben. Binnen elk instituut staan enkele thema’s centraal. Onze onderzoekers leggen hun eigen accent bij één of meerdere thema’s.

Thema's Radboud Social Cultural Research

Onderzoekers binnen het onderzoeksinstituut Radboud Social Cultural Research (Radboud SCR) focussen op de drie thema's Onderzoeksthema's Radboud SCR

  • ongelijkheid,
  • modernisering,
  • sociale cohesie.

Zo wordt er sociologisch en antropologisch onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld sociale participatie in het onderwijs en op het werk, ongelijkheid in deelname aan onderwijs, vriendschappen en familie.

Thema's Behavioural Science Institute

Het onderzoek van het Behavioural Science Institute (BSI) vindt plaats binnen drie centrale thema's:

  • ontwikkeling en leren, Onderzoeksthema's BSI
  • psychopathologie, gezondheid en welzijn,
  • sociale processen en communicatie.

Binnen deze thema's wordt onder andere psychologisch, pedagogisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek gedaan naar depressie, werk-privé balans, ontwikkeling van jonge kinderen, speciaal onderwijs, gezonde leefstijl, gaming.

Thema's Donders Centre for Cognition

Als onderdeel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het Donders Institute doen onderzoekers van het Donders Centre for Cognition (DCC) onderzoek naar onder andere

  • taal en communicatie, Onderzoeksthema's DCC
  • plasticiteit en geheugen,
  • breinstructuur en neurale communicatie.

Onder hen bevinden zich zowel psychologen als onderzoekers naar kunstmatige intelligentie.