Over ons onderzoek

Onze onderzoekers werken aan onderzoek dat maatschappelijke en menselijke thema’s raakt. Ons sociaal wetenschappelijk onderzoek beslaat een groot palet. De fundamentele basis van het gedrag van de mens wordt onderzocht. Onderzoekers wijden zich ook aan onderzoek gericht op behandeling van gedrags- en psychische stoornissen, of interventie programma’s op het gebied van gezondheid en onderwijs. Ook analyses en oplossingen van sociaal-culturele vraagstukken zijn onderwerp van onderzoek.

Steeds vaker werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines met elkaar samen. Door hun perspectieven te bundelen ontstaan vaak verrassende nieuwe inzichten. We stimuleren onze onderzoekers waar mogelijk hun inzichten met partners uit de praktijk te delen en om te zetten naar praktische middelen, zoals beleidsadviezen, leermethodes en diagnostiek.

Onderzoeksthema’s

Belangrijke thema’s waarbinnen onderzoek plaatsvindt, zijn:

 • Ontwikkeling en leren
 • Psychopathologie, gezondheid en welzijn
 • Sociale processen en communicatie
 • Taal en communicatie
 • Perceptie, actie en controle
 • Plasticiteit en geheugen
 • Hersenstructuur en neuronale communicatie
 • Ongelijkheid
 • Cohesie
 • Modernisatie
 • Gender & diversiteit
 • Actieve leefstijl

Onderzoeks-instituten

Ons onderzoek is binnen drie onderzoeksinstituten ondergebracht. Elk instituut heeft zijn eigen zwaartepunt.