Beleid, ondersteuning en inspraak

Het faculteitsbestuur bepaalt de richting die de faculteit als geheel op gaat. Die richting wordt in samenspraak met de Facultair Gezamenlijke Vergadering, waarin zowel medewerkers als studenten zitting hebben, vormgegeven.

Medezeggenschap

De medezeggenschap vindt plaats in de Facultair Gezamenlijke Vergadering (FGV). Tijdens de FGV vergaderen medewerkers en studenten samen met het faculteitsbestuur over het huidige en toekomstige beleid van de faculteit. De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de Onderdeelcommissie (OC). De Facultaire Studentenraad (FSR) behartigt de belangen van de studenten.


Ondersteuning

De volgende afdelingen ondersteunen het faculteitsbestuur:

Contact bestuurszaken

Secretariaat
T: 024-3612600 / 3616236
E: bestuur@socsci.ru.nl

Bezoekadres:
Thomas van Aquinostraat 4
Kamer 02.062


Faculteitsbestuur

foto Evelyn Kroesbergen

Prof.dr. Evelyn Kroesbergen
Decaan

foto-Bert-Steenbergen

Prof. dr. Bert Steenbergen
Vice decaan

Foto Suzanne

Suzanne Boelens
Directeur Bedrijfsvoering

Wouter Brok
Secretaris

Franca

Franca Brugman
Adjunct-secretaris

Gwendolyn Assessor

Gwendolyn Hermans
Studentassessor