De RU-Commissie E&W

De RU-commissie E&W, onder voorzitterschap van Prof. Paula Fikkert en bestaande uit 12 leden uit alle faculteiten bepleit de volgende vier uitgangspunten.

Uitgangspunten

De eerste drie uitgangspunten zijn in lijn met de notitie 'Ruimte voor ieders talent' en worden elders op deze website besproken. Het vierde uitgangspunt raakt aan de discussie over realistische urentoekenning aan de taken die we belangrijk vinden (zie ‘tijd’ versus ‘loopbaan’). Onder de noemer ‘de menselijke maat’ waarschuwt de commissie voor de hoge werkdruk en toegenomen bureaucratisering en administratiedruk. Deze context doet geen recht doen aan de professionele autonomie van wetenschappers en is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van werk en werkplezier.

In de zomer en het najaar van 2021 heeft de RU-commissie E&W een aantal ‘dialoog- en thematafels’ georganiseerd waarin over de bovenstaande thema’s is gediscussieerd met medewerkers van alle faculteiten. Nu zijn de faculteiten zelf aan zet.